ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

เซินเจิ้น ฮ่องกง 4D2N ZH APR

รหัสทัวร์
SPLT190338

ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
- สะพานแก้ว 3 มิติ - วัดแชกงหมิว
- เป็ดปักกิ่ง + ไวน์แดง
- เซินเจิ้น - ตงกวน - สะพานแก้ว 3 มิติ - โชว์กายกรรม - เกาะฮ่องกง - วัดนางชี - วัดเจ้าแม่ทับทิม - วัดแชกงหมิว (วัดกังหัน) - ช้อปปิ้งถนนนาธาน - เมืองจำลองฮอนแลนด์ - วัดกวนอู - ช้อปปิ้ง 3 ร้าน - หล่อนวู่เซ็นเตอร์

SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
4 เม.ย. 62 - 7 เม.ย. 62 5,995 9,495 แสดง - 30 30
Sold Out
5 เม.ย. 62 - 8 เม.ย. 62 6,996 10,496 แสดง - 30 30
Sold Out
6 เม.ย. 62 - 9 เม.ย. 62 6,996 10,496 แสดง - 30 30
Sold Out
11 เม.ย. 62 - 14 เม.ย. 62 7,997 11,497 แสดง - 30 30
Sold Out
18 เม.ย. 62 - 21 เม.ย. 62 5,995 9,495 แสดง - 30 30
Sold Out
19 เม.ย. 62 - 22 เม.ย. 62 6,996 10,496 แสดง - 30 30
Sold Out
20 เม.ย. 62 - 23 เม.ย. 62 6,996 10,496 แสดง - 30 30
Sold Out
25 เม.ย. 62 - 28 เม.ย. 62 5,995 9,495 แสดง - 30 30
Sold Out
26 เม.ย. 62 - 29 เม.ย. 62 6,996 10,496 แสดง - 30 30
Sold Out
27 เม.ย. 62 - 30 เม.ย. 62 6,996 10,496 แสดง - 30 30
Sold Out
2 พ.ค. 62 - 5 พ.ค. 62 5,995 9,495 แสดง - 30 30
Sold Out
3 พ.ค. 62 - 6 พ.ค. 62 6,996 10,496 แสดง - 30 30
Sold Out
4 พ.ค. 62 - 7 พ.ค. 62 6,996 10,496 แสดง - 30 30
Sold Out
9 พ.ค. 62 - 12 พ.ค. 62 5,995 9,495 แสดง - 30 30
Sold Out
10 พ.ค. 62 - 13 พ.ค. 62 6,996 10,496 แสดง - 30 30
Sold Out
11 พ.ค. 62 - 14 พ.ค. 62 6,996 10,496 แสดง - 30 30
Sold Out
16 พ.ค. 62 - 19 พ.ค. 62 5,995 9,495 แสดง - 30 30
Sold Out
17 พ.ค. 62 - 20 พ.ค. 62 6,996 10,496 แสดง - 30 30
Sold Out
18 พ.ค. 62 - 21 พ.ค. 62 6,996 10,496 แสดง - 30 30
Sold Out
23 พ.ค. 62 - 26 พ.ค. 62 5,995 9,495 แสดง - 30 30
Sold Out
24 พ.ค. 62 - 27 พ.ค. 62 6,996 10,496 แสดง - 30 30
Sold Out
25 พ.ค. 62 - 28 พ.ค. 62 6,996 10,496 แสดง - 30 30
Sold Out
30 พ.ค. 62 - 2 มิ.ย. 62 5,995 9,495 แสดง - 30 30
Sold Out
31 พ.ค. 62 - 3 มิ.ย. 62 6,996 10,496 แสดง - 30 30
Sold Out
1 มิ.ย. 62 - 4 มิ.ย. 62 6,996 10,496 แสดง - 30 30
Sold Out
6 มิ.ย. 62 - 9 มิ.ย. 62 5,995 9,495 แสดง - 30 30
Sold Out
7 มิ.ย. 62 - 10 มิ.ย. 62 6,996 10,496 แสดง - 30 30
Sold Out
8 มิ.ย. 62 - 11 มิ.ย. 62 6,996 10,496 แสดง - 30 30
Sold Out
13 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62 5,995 9,495 แสดง - 30 30
Sold Out
14 มิ.ย. 62 - 17 มิ.ย. 62 6,996 10,496 แสดง - 30 30
Sold Out
15 มิ.ย. 62 - 18 มิ.ย. 62 6,996 10,496 แสดง - 30 30
Sold Out
20 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62 5,995 9,495 แสดง - 30 30
Sold Out
21 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62 6,996 10,496 แสดง - 30 30
Sold Out
22 มิ.ย. 62 - 25 มิ.ย. 62 6,996 10,496 แสดง - 30 30
Sold Out
27 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62 5,995 9,495 แสดง - 30 30
Sold Out
28 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62 6,996 10,496 แสดง - 30 30
Sold Out
29 มิ.ย. 62 - 2 ก.ค. 62 6,996 10,496 แสดง - 30 30
Sold Out

รายละเอียดการเดินทาง