ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

ดิสนีย์...เบาหวิว นอนฮ่องกง [UO]

รหัสทัวร์
SPLT190343

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว

SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
17 พ.ค. 62 - 19 พ.ค. 62 8,998 14,498 แสดง - 30 30
Sold Out
31 พ.ค. 62 - 2 มิ.ย. 62 8,998 14,498 แสดง - 30 30
Sold Out
7 มิ.ย. 62 - 9 มิ.ย. 62 8,998 14,498 แสดง - 30 30
Sold Out
14 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62 8,998 14,498 แสดง - 30 30
Sold Out
28 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62 8,998 14,498 แสดง - 30 30
Sold Out
5 ก.ค. 62 - 7 ก.ค. 62 8,998 14,498 แสดง - 30 30
Sold Out
11 ก.ค. 62 - 13 ก.ค. 62 7,997 13,497 แสดง - 30 30
Sold Out
12 ก.ค. 62 - 14 ก.ค. 62 8,998 14,498 แสดง - 30 30
Sold Out

รายละเอียดการเดินทาง