ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

ฮ่องกง วันเดียวเที่ยว 9 วัด

รหัสทัวร์
SPLT190345


เริ่มต้น
7,997 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
25 พ.ค. 62 - 25 พ.ค. 62 7,997 7,997 แสดง - 30 30
1 มิ.ย. 62 - 1 มิ.ย. 62 7,997 7,997 แสดง - 30 30
22 มิ.ย. 62 - 22 มิ.ย. 62 7,997 7,997 แสดง - 30 30
29 มิ.ย. 62 - 29 มิ.ย. 62 7,997 7,997 แสดง - 30 30

รายละเอียดการเดินทาง