ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

ฮ่องกง วันเดียวเที่ยว 9 วัด

รหัสทัวร์
SPLT190345


SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
25 พ.ค. 62 - 25 พ.ค. 62 7,997 7,997 แสดง - 30 30
Sold Out
1 มิ.ย. 62 - 1 มิ.ย. 62 7,997 7,997 แสดง - 30 30
Sold Out
22 มิ.ย. 62 - 22 มิ.ย. 62 7,997 7,997 แสดง - 30 30
Sold Out
29 มิ.ย. 62 - 29 มิ.ย. 62 7,997 7,997 แสดง - 30 30
Sold Out

รายละเอียดการเดินทาง