ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

ฮ่องกงเน้นๆ 3D2N 8998 (MS)

รหัสทัวร์
SPLT190352

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว

SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
2 พ.ค. 62 - 4 พ.ค. 62 9,999 15,499 แสดง - 30 30
Sold Out
7 พ.ค. 62 - 9 พ.ค. 62 8,998 14,498 แสดง - 30 30
Sold Out
14 พ.ค. 62 - 16 พ.ค. 62 8,998 14,498 แสดง - 30 30
Sold Out
16 พ.ค. 62 - 18 พ.ค. 62 9,999 15,499 แสดง - 30 30
Sold Out
21 พ.ค. 62 - 23 พ.ค. 62 8,998 14,498 แสดง - 30 30
Sold Out
30 พ.ค. 62 - 1 มิ.ย. 62 8,998 14,498 แสดง - 30 30
Sold Out
4 มิ.ย. 62 - 6 มิ.ย. 62 8,998 14,498 แสดง - 30 30
Sold Out
11 มิ.ย. 62 - 13 มิ.ย. 62 8,998 14,498 แสดง - 30 30
Sold Out
18 มิ.ย. 62 - 20 มิ.ย. 62 8,998 14,498 แสดง - 30 30
Sold Out
20 มิ.ย. 62 - 22 มิ.ย. 62 9,999 15,499 แสดง - 30 30
Sold Out
27 มิ.ย. 62 - 29 มิ.ย. 62 9,999 15,499 แสดง - 30 30
Sold Out
2 ก.ค. 62 - 4 ก.ค. 62 8,998 14,498 แสดง - 30 30
Sold Out
4 ก.ค. 62 - 6 ก.ค. 62 9,999 15,499 แสดง - 30 30
Sold Out
11 ก.ค. 62 - 13 ก.ค. 62 9,999 15,499 แสดง - 30 30
Sold Out
16 ก.ค. 62 - 18 ก.ค. 62 9,999 15,499 แสดง - 30 30
Sold Out
25 ก.ค. 62 - 27 ก.ค. 62 9,999 15,499 แสดง - 30 30
Sold Out
30 ก.ค. 62 - 1 ส.ค. 62 8,998 14,498 แสดง - 30 30
Sold Out
6 ส.ค. 62 - 8 ส.ค. 62 8,998 14,498 แสดง - 30 30
Sold Out
8 ส.ค. 62 - 10 ส.ค. 62 9,999 15,499 แสดง - 30 30
Sold Out
13 ส.ค. 62 - 15 ส.ค. 62 8,998 14,498 แสดง - 30 30
Sold Out
20 ส.ค. 62 - 22 ส.ค. 62 8,998 14,498 แสดง - 30 30
Sold Out
22 ส.ค. 62 - 24 ส.ค. 62 9,999 15,499 แสดง - 30 30
Sold Out
29 ส.ค. 62 - 31 ส.ค. 62 9,999 15,499 แสดง - 30 30
Sold Out

รายละเอียดการเดินทาง