ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

ฮ่องกงเน้นๆ 3D2N 8998 (MS)

รหัสทัวร์
SPLT190352

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว

เริ่มต้น
8,998 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
25 ก.ค. 62 - 27 ก.ค. 62 9,999 15,499 แสดง - 30 30
30 ก.ค. 62 - 1 ส.ค. 62 8,998 14,498 แสดง - 30 30
6 ส.ค. 62 - 8 ส.ค. 62 8,998 14,498 แสดง - 30 30
8 ส.ค. 62 - 10 ส.ค. 62 9,999 15,499 แสดง - 30 30
13 ส.ค. 62 - 15 ส.ค. 62 8,998 14,498 แสดง - 30 30
20 ส.ค. 62 - 22 ส.ค. 62 8,998 14,498 แสดง - 30 30
22 ส.ค. 62 - 24 ส.ค. 62 9,999 15,499 แสดง - 30 30
29 ส.ค. 62 - 31 ส.ค. 62 9,999 15,499 แสดง - 30 30

รายละเอียดการเดินทาง