ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

ฮ่องกงเน้นๆ 3D2N 8998 (MS)

รหัสทัวร์
SPLT190352

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว

เริ่มต้น
8,998 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
2 พ.ค. 62 - 4 พ.ค. 62 9,999 15,499 แสดง - 30 30
7 พ.ค. 62 - 9 พ.ค. 62 8,998 14,498 แสดง - 30 30
14 พ.ค. 62 - 16 พ.ค. 62 8,998 14,498 แสดง - 30 30
16 พ.ค. 62 - 18 พ.ค. 62 9,999 15,499 แสดง - 30 30
21 พ.ค. 62 - 23 พ.ค. 62 8,998 14,498 แสดง - 30 30
30 พ.ค. 62 - 1 มิ.ย. 62 8,998 14,498 แสดง - 30 30
4 มิ.ย. 62 - 6 มิ.ย. 62 8,998 14,498 แสดง - 30 30
18 มิ.ย. 62 - 20 มิ.ย. 62 8,998 14,498 แสดง - 30 30
20 มิ.ย. 62 - 22 มิ.ย. 62 9,999 15,499 แสดง - 30 30
27 มิ.ย. 62 - 29 มิ.ย. 62 9,999 15,499 แสดง - 30 30
2 ก.ค. 62 - 4 ก.ค. 62 8,998 14,498 แสดง - 30 30
4 ก.ค. 62 - 6 ก.ค. 62 9,999 15,499 แสดง - 30 30
11 ก.ค. 62 - 13 ก.ค. 62 9,999 15,499 แสดง - 30 30
16 ก.ค. 62 - 18 ก.ค. 62 9,999 15,499 แสดง - 30 30
25 ก.ค. 62 - 27 ก.ค. 62 9,999 15,499 แสดง - 30 30
30 ก.ค. 62 - 1 ส.ค. 62 8,998 14,498 แสดง - 30 30

รายละเอียดการเดินทาง