ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

FJL ( S04 ) TAIWAN TIGER โปรโมชั่น 4วัน3คืน New!

รหัสทัวร์
SPLT190375

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว

เริ่มต้น
11,555 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
27 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62 11,555 14,055 แสดง - 26 26
28 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62 11,555 14,055 แสดง - 26 26
11 ก.ค. 62 - 14 ก.ค. 62 12,555 15,055 แสดง - 26 26
18 ก.ค. 62 - 21 ก.ค. 62 12,555 15,055 แสดง - 26 26
26 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 13,999 16,499 แสดง - 27 27
9 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 13,999 16,499 แสดง - 27 27
15 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62 12,555 15,055 แสดง - 26 26
29 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62 12,555 15,055 แสดง - 26 26
5 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 12,555 15,055 แสดง - 26 26
12 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 12,555 15,055 แสดง - 26 26
19 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 12,555 15,055 แสดง - 26 26
26 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 12,555 15,055 แสดง - 26 26
3 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62 13,555 16,055 แสดง - 30 30
4 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62 13,555 16,055 แสดง - 30 30
10 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62 13,555 16,055 แสดง - 26 26
11 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 14,999 17,499 แสดง - 27 27
12 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62 14,999 17,499 แสดง - 26 26
17 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62 13,555 16,055 แสดง - 30 30
18 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 13,555 16,055 แสดง - 30 30
24 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62 13,555 16,055 แสดง - 30 30
25 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62 13,555 16,055 แสดง - 30 30
26 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62 13,555 16,055 แสดง - 26 26

รายละเอียดการเดินทาง