ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

BZDPS05 PERFECTION BALI 5D3N

รหัสทัวร์
SPLT190380

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
- ประตูสวรรค์ ฮันดาราเกท - โชว์บารองแดน.ซ์ - ชมนาขั้นบันได
- วัดเม็งวี - วัดเบซากีห์ - ชมระบำบารอง แดนซ์ - หมู่บ้านคินตามานี - บาหลีสวิง - ภูเขาไฟบาดูร์ - ทะเลสาบบาดูร์ - วิหารเทมภัคศิริงค์ - ตลาดปราบเซียน - วานากิริฮิลล์ - ประตูสวรรค์ - เทือกเขาเบดูกัล - วัดอุลัน ดานู - ทะเลสาบบราตัน - วิหารทานาล็อท - สวนพระวิษณุ - วิหารอูลูวาดู - ห้างกฤษณะ (สินค้าท้องถิ่น) - ชายหาดจิมบารัน - อนุสาวรีย์มหาภารตะ

SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
30 พ.ค. 62 - 3 มิ.ย. 62 14,999 18,499 แสดง - 15 15
Sold Out
20 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62 15,999 19,499 แสดง - 25 25
Sold Out
27 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62 17,999 21,499 แสดง - 25 25
Sold Out
4 ก.ค. 62 - 8 ก.ค. 62 16,999 20,499 แสดง - 25 25
Sold Out
11 ก.ค. 62 - 15 ก.ค. 62 16,999 20,499 แสดง - 25 25
Sold Out
18 ก.ค. 62 - 22 ก.ค. 62 16,999 20,499 แสดง - 25 25
Sold Out
1 ส.ค. 62 - 5 ส.ค. 62 16,999 20,499 แสดง - 25 25
Sold Out

รายละเอียดการเดินทาง