ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

ZIST14 ทัวร์ตุรกี [เลสโก เชอรี่ดีต่อใจ] 9วัน 6คืน บิน เตอร์กิชแอร์ไลน์

รหัสทัวร์
SPLT190386

พักโรงแรม 4 ดาว
บินตรงลงอิสตันบูล เที่ยวสวนเชอรี่เก็บชิมได้สดสดจากสวน พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส เที่ยวชมเมืองโบราณเฮียราโพลิส
ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่จัตุรัสทักษิม, ถ่ายรูปกับม้าไม้เมืองทรอย

SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size

รายละเอียดการเดินทาง