ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

ZIST14 ทัวร์ตุรกี [เลสโก เชอรี่ดีต่อใจ] 9วัน 6คืน บิน เตอร์กิชแอร์ไลน์

รหัสทัวร์
SPLT190386

ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
บินตรงลงอิสตันบูล เที่ยวสวนเชอรี่เก็บชิมได้สดสดจากสวน พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส เที่ยวชมเมืองโบราณเฮียราโพลิส
ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่จัตุรัสทักษิม, ถ่ายรูปกับม้าไม้เมืองทรอย

SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
1 มิ.ย. 62 - 9 มิ.ย. 62 28,999 37,999 แสดง - 31 31
Sold Out
8 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62 32,999 41,999 แสดง - 25 25
Sold Out
9 มิ.ย. 62 - 17 มิ.ย. 62 28,999 37,999 แสดง - 31 30
Sold Out
15 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62 32,999 41,999 แสดง - 31 31
Sold Out
16 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62 28,999 37,999 แสดง - 31 30
Sold Out
22 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62 32,999 41,999 แสดง - 31 31
Sold Out
23 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62 28,999 37,999 แสดง - 31 31
Sold Out
28 มิ.ย. 62 - 6 ก.ค. 62 28,999 37,999 แสดง - 31 31
Sold Out
29 มิ.ย. 62 - 7 ก.ค. 62 28,999 37,999 แสดง - 31 31
Sold Out
30 มิ.ย. 62 - 8 ก.ค. 62 28,999 37,999 แสดง - 31 31
Sold Out

รายละเอียดการเดินทาง