ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

ZNRT17 ญี่ปุ่น ฟูจิ โตเกียว นาริตะ เลสโก พาวเวอร์ ลาเวนเดอร์ 5D3N

รหัสทัวร์
SPLT190389

พักโรงแรม 3 ดาว
- ทุ่งลาเวนเดอร์ - วัดอาซากุสะ - หุบเขาโอวาคุดานิ
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว - สนามบินดอนเมือง - สนามมบินนาริตะ - ถ่ายรูปกับหอคอยโตเกียวสกายที - วัดอาซากุสะ - ถนนนาคามิเซ - หุบเขาโอวาคุดานิ - โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าเล็ต - ภูเขาไฟฟูจิ - ศาลเจ้าโคมิดาเตะ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ - ดิวตี้ฟรี - ย่านชินจุกุ - วันอิสระ - สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง

SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ราคาอื่นๆรับได้Group Size

รายละเอียดการเดินทาง