ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

ZNRT17 ญี่ปุ่น ฟูจิ โตเกียว นาริตะ เลสโก พาวเวอร์ ลาเวนเดอร์ 5D3N

รหัสทัวร์
SPLT190389

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
- ทุ่งลาเวนเดอร์ - วัดอาซากุสะ - หุบเขาโอวาคุดานิ
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว - สนามบินดอนเมือง - สนามมบินนาริตะ - ถ่ายรูปกับหอคอยโตเกียวสกายที - วัดอาซากุสะ - ถนนนาคามิเซ - หุบเขาโอวาคุดานิ - โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าเล็ต - ภูเขาไฟฟูจิ - ศาลเจ้าโคมิดาเตะ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ - ดิวตี้ฟรี - ย่านชินจุกุ - วันอิสระ - สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง

เริ่มต้น
18,999 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
23 ก.ค. 62 - 27 ก.ค. 62 19,999 27,999 แสดง - 35 35
24 ก.ค. 62 - 28 ก.ค. 62 19,999 27,999 แสดง - 35 35
31 ก.ค. 62 - 4 ส.ค. 62 19,999 27,999 แสดง - 35 35
1 ส.ค. 62 - 5 ส.ค. 62 19,999 27,999 แสดง - 35 35
2 ส.ค. 62 - 6 ส.ค. 62 19,999 27,999 แสดง - 35 35
7 ส.ค. 62 - 11 ส.ค. 62 19,999 27,999 แสดง - 35 35
13 ส.ค. 62 - 17 ส.ค. 62 20,999 28,999 แสดง - 35 35
14 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62 18,999 26,999 แสดง - 35 35
15 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62 19,999 27,999 แสดง - 35 35
16 ส.ค. 62 - 20 ส.ค. 62 19,999 27,999 แสดง - 35 35
20 ส.ค. 62 - 24 ส.ค. 62 19,999 27,999 แสดง - 35 35
21 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 19,999 27,999 แสดง - 35 35
22 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62 19,999 27,999 แสดง - 35 35
23 ส.ค. 62 - 27 ส.ค. 62 19,999 27,999 แสดง - 35 35
27 ส.ค. 62 - 31 ส.ค. 62 19,999 27,999 แสดง - 35 35
28 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62 19,999 27,999 แสดง - 35 35
29 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62 19,999 27,999 แสดง - 35 35
30 ส.ค. 62 - 3 ก.ย. 62 19,999 27,999 แสดง - 35 35
3 ก.ย. 62 - 7 ก.ย. 62 19,999 27,999 แสดง - 35 35
4 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 19,999 27,999 แสดง - 35 35
5 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62 19,999 27,999 แสดง - 35 35
6 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62 19,999 27,999 แสดง - 35 35
10 ก.ย. 62 - 14 ก.ย. 62 19,999 27,999 แสดง - 35 35
11 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 19,999 27,999 แสดง - 35 35
12 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 19,999 27,999 แสดง - 35 35
13 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62 19,999 27,999 แสดง - 35 35
17 ก.ย. 62 - 21 ก.ย. 62 19,999 27,999 แสดง - 35 35
18 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 19,999 27,999 แสดง - 35 35
19 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 19,999 27,999 แสดง - 35 35
20 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62 19,999 27,999 แสดง - 35 35
24 ก.ย. 62 - 28 ก.ย. 62 19,999 27,999 แสดง - 35 35
25 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 18,999 26,999 แสดง - 35 35
26 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 19,999 27,999 แสดง - 35 35
27 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62 19,999 27,999 แสดง - 35 35

รายละเอียดการเดินทาง