ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

ZICN25 เกาหลี ยงอิน โซล [เลสโก ฮิตติดเทรนด์] 5D3N

รหัสทัวร์
SPLT190391

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
โรงถ่ายละคร YONGIN MBC DRAMIA, สวมชุดฮันบก
บุฟเฟ่ต์ BBQ ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี, บูลโกกิ, บิบิมบับ, บาบีคิวปิ้งย่างสไตล์เกาหลี, คัมจาทัง หรือ แกงมันฝรั่งกระดูกหม, ไก่ตุ๋นโสม
โรงถ่ายละคร YONGIN MBC DRAMIA, ป้อมปราการฮวาซอง, สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์, COSMETIC OUTLET, ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู, หมู่บ้านโบราณบุกซอนฮันอก, สวมชุดฮันบก, ดิวตี้ฟรี, ย่านเมียงดง

เริ่มต้น
12,999 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
1 พ.ค. 62 - 5 พ.ค. 62 14,999 19,999 แสดง - 31 31
2 พ.ค. 62 - 6 พ.ค. 62 14,999 19,999 แสดง - 31 31
3 พ.ค. 62 - 7 พ.ค. 62 14,999 19,999 แสดง - 31 31
8 พ.ค. 62 - 12 พ.ค. 62 14,999 19,999 แสดง - 31 31
9 พ.ค. 62 - 13 พ.ค. 62 14,999 19,999 แสดง - 31 31
10 พ.ค. 62 - 14 พ.ค. 62 14,999 19,999 แสดง - 31 31
22 พ.ค. 62 - 26 พ.ค. 62 14,999 19,999 แสดง - 31 31
23 พ.ค. 62 - 27 พ.ค. 62 14,999 19,999 แสดง - 31 31
24 พ.ค. 62 - 28 พ.ค. 62 14,999 19,999 แสดง - 31 31
29 พ.ค. 62 - 2 มิ.ย. 62 14,999 19,999 แสดง - 31 31
30 พ.ค. 62 - 3 มิ.ย. 62 14,999 19,999 แสดง - 31 31
31 พ.ค. 62 - 4 มิ.ย. 62 14,999 19,999 แสดง - 31 31
5 มิ.ย. 62 - 9 มิ.ย. 62 14,999 19,999 แสดง - 31 31
6 มิ.ย. 62 - 10 มิ.ย. 62 12,999 17,999 แสดง - 31 31
7 มิ.ย. 62 - 11 มิ.ย. 62 14,999 19,999 แสดง - 31 31
12 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62 14,999 19,999 แสดง - 31 31
13 มิ.ย. 62 - 17 มิ.ย. 62 14,999 19,999 แสดง - 31 31
14 มิ.ย. 62 - 18 มิ.ย. 62 14,999 19,999 แสดง - 31 31
19 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62 14,999 19,999 แสดง - 31 31
20 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62 14,999 19,999 แสดง - 31 31
21 มิ.ย. 62 - 25 มิ.ย. 62 14,999 19,999 แสดง - 31 31
26 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62 14,999 19,999 แสดง - 31 31
27 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62 14,999 19,999 แสดง - 31 31
28 มิ.ย. 62 - 2 ก.ค. 62 14,999 19,999 แสดง - 31 31

รายละเอียดการเดินทาง