ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

ZSGN05 เวียดนามใต้ ดาลัด-สวนไฮเดรนเยีย [เลสโก บุหงาลั่นทุ่ง] 3D2N

รหัสทัวร์
SPLT190400

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว

เริ่มต้น
7,999 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
11 พ.ค. 62 - 13 พ.ค. 62 9,999 12,499 แสดง - 24 24
25 พ.ค. 62 - 27 พ.ค. 62 9,999 12,499 แสดง - 22 22
1 มิ.ย. 62 - 3 มิ.ย. 62 8,999 11,499 แสดง - 25 25
8 มิ.ย. 62 - 10 มิ.ย. 62 8,999 11,499 แสดง - 25 25
15 มิ.ย. 62 - 17 มิ.ย. 62 8,999 11,499 แสดง - 25 25
22 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62 8,999 11,499 แสดง - 25 25
29 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62 8,999 11,499 แสดง - 25 25
6 ก.ค. 62 - 8 ก.ค. 62 8,999 11,499 แสดง - 25 25
20 ก.ค. 62 - 22 ก.ค. 62 8,999 11,499 แสดง - 25 25
3 ส.ค. 62 - 5 ส.ค. 62 8,999 11,499 แสดง - 25 25
17 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62 8,999 11,499 แสดง - 25 25
24 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62 8,999 11,499 แสดง - 25 25
31 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62 8,999 11,499 แสดง - 25 25
7 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62 7,999 10,499 แสดง - 25 25
14 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 8,999 11,499 แสดง - 25 25
21 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 8,999 11,499 แสดง - 25 25
28 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 8,999 11,499 แสดง - 25 25
5 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62 9,999 12,499 แสดง - 25 25
12 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 12,999 15,499 แสดง - 25 25
16 ต.ค. 62 - 18 ต.ค. 62 9,999 12,499 แสดง - 25 25
19 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 9,999 12,499 แสดง - 25 25
26 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62 9,999 12,499 แสดง - 25 25

รายละเอียดการเดินทาง