ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

ZSGN05 เวียดนามใต้ ดาลัด-สวนไฮเดรนเยีย [เลสโก บุหงาลั่นทุ่ง] 3D2N

รหัสทัวร์
SPLT190400

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
- กระเช้าชมวิวดาลัด - ขับโรลเลอร์โคสเตอร์ ชมธรรมชาติ
- เมืองดาลัด - น้ำตกดาตันลา - โลเลอร์โคสเตอร์ - ตลาดไนท์ มาร์เก็ต - สวนดอกไฮเดรนเยีย - สวนดอกไม้เมืองหนาวดาลัด - พระราชวังฤดูร้อน - บ้านเพี้ยน - สถานีรถไฟเก่า - วัดหลิงเฝือก - โบสถ์รูปไก่ - ฟาร์มเลี้ยงชะมด

เริ่มต้น
7,999 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
24 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62 8,999 11,499 แสดง - 25 25
31 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62 8,999 11,499 แสดง - 25 25
7 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62 7,999 10,499 แสดง - 25 25
14 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 8,999 11,499 แสดง - 25 25
21 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 8,999 11,499 แสดง - 25 25
28 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 8,999 11,499 แสดง - 25 25
5 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62 9,999 12,499 แสดง - 25 25
12 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 12,999 15,499 แสดง - 25 25
16 ต.ค. 62 - 18 ต.ค. 62 9,999 12,499 แสดง - 25 25
19 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 9,999 12,499 แสดง - 25 25
26 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62 9,999 12,499 แสดง - 25 25

รายละเอียดการเดินทาง