ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

ZTPE02 ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [เลสโก อาร์ตตัวพ่อ] 5D3N

รหัสทัวร์
SPLT190402

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
- ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน - จันทรา - ฟ่งเจี้ยไนท์มาร์เก็ต
- บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน
- เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน - จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ร้านกาแฟ - เมืองไทจง - ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต - หมู่บ้านสายรุ้ง - เมืองไทเป - วัดหลงซานซื่อ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - ถนนโบราณจิ๋วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว - ร้านคอสเมติก - ตึกไทเป101 - ย่านซีเหมืนติง

เริ่มต้น
13,999 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
21 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62 13,999 18,499 แสดง - 31 31
28 ก.ย. 62 - 2 ต.ค. 62 13,999 18,499 แสดง - 31 31
2 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62 14,999 19,499 แสดง - 31 31
3 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62 14,999 19,499 แสดง - 31 31
9 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62 18,999 23,499 แสดง - 31 31
10 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 18,999 23,499 แสดง - 31 31
12 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62 16,999 21,499 แสดง - 31 31
16 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62 14,999 19,499 แสดง - 31 31
17 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 14,999 19,499 แสดง - 31 31
19 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 15,999 20,499 แสดง - 31 31
20 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62 15,999 20,499 แสดง - 31 31

รายละเอียดการเดินทาง