ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

ZTPE02 ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [เลสโก อาร์ตตัวพ่อ] 5D3N

รหัสทัวร์
SPLT190402

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว

เริ่มต้น
13,999 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
27 เม.ย. 62 - 1 พ.ค. 62 16,999 21,499 แสดง - 31 31
28 เม.ย. 62 - 2 พ.ค. 62 15,999 20,499 แสดง - 31 31
4 พ.ค. 62 - 8 พ.ค. 62 14,999 19,499 แสดง - 31 31
8 พ.ค. 62 - 12 พ.ค. 62 15,999 20,499 แสดง - 31 31
11 พ.ค. 62 - 15 พ.ค. 62 13,999 18,499 แสดง - 31 31
16 พ.ค. 62 - 20 พ.ค. 62 15,999 20,499 แสดง - 25 25
22 พ.ค. 62 - 26 พ.ค. 62 13,999 18,499 แสดง - 31 31
25 พ.ค. 62 - 29 พ.ค. 62 13,999 18,499 แสดง - 31 31
1 มิ.ย. 62 - 5 มิ.ย. 62 13,999 18,499 แสดง - 31 31
8 มิ.ย. 62 - 12 มิ.ย. 62 13,999 18,499 แสดง - 31 31
15 มิ.ย. 62 - 19 มิ.ย. 62 13,999 18,499 แสดง - 31 31
20 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62 13,999 18,499 แสดง - 31 39
3 ก.ค. 62 - 7 ก.ค. 62 13,999 18,499 แสดง - 31 31
10 ก.ค. 62 - 14 ก.ค. 62 13,999 18,499 แสดง - 31 31
13 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62 17,999 22,499 แสดง - 31 31
20 ก.ค. 62 - 24 ก.ค. 62 13,999 18,499 แสดง - 31 31
25 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 17,999 22,499 แสดง - 31 31
3 ส.ค. 62 - 7 ส.ค. 62 13,999 18,499 แสดง - 31 31
8 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 17,999 22,499 แสดง - 31 31
10 ส.ค. 62 - 14 ส.ค. 62 17,999 22,499 แสดง - 31 31
17 ส.ค. 62 - 21 ส.ค. 62 13,999 18,499 แสดง - 31 31
24 ส.ค. 62 - 28 ส.ค. 62 13,999 18,499 แสดง - 31 31
2 ก.ย. 62 - 6 ก.ย. 62 13,999 18,499 แสดง - 31 31
7 ก.ย. 62 - 11 ก.ย. 62 13,999 18,499 แสดง - 31 31
14 ก.ย. 62 - 18 ก.ย. 62 13,999 18,499 แสดง - 31 31
21 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62 13,999 18,499 แสดง - 31 31
28 ก.ย. 62 - 2 ต.ค. 62 13,999 18,499 แสดง - 31 31
2 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62 14,999 19,499 แสดง - 31 31
3 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62 14,999 19,499 แสดง - 31 31
9 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62 18,999 23,499 แสดง - 31 31
10 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 18,999 23,499 แสดง - 31 31
12 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62 16,999 21,499 แสดง - 31 31
16 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62 14,999 19,499 แสดง - 31 31
17 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 14,999 19,499 แสดง - 31 31
19 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 15,999 20,499 แสดง - 31 31
20 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62 15,999 20,499 แสดง - 31 31

รายละเอียดการเดินทาง