ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

ZDAD16 WHISPER LOVE BANA HILLS 4D3N

รหัสทัวร์
SPLT190408

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
- นั่งกระเช้าขึ้นสู่บาน่าฮิลล์ - สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค - สะพานมือทอง - สวนสนุกแห่งความรัก - พระราชวังเว้ - ล่องเรือมีงกรชมเม่น้ำหอม - ล่องเรือกระด้ง
- บุฟเฟต์นานาชาติ - ซีฟู๊ดกุ้งมังกร
- เมืองดานัง - นั่งกระเช้าไฟฟ้า - บาน่า ฮิลล์ - สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค - สะพานมือ - โรงเก็บไวน์ - สวนดอกไม้แห่งความรัก - เมืองเว้ - พระราชวังเว้ - ล่องเรือมังกร - ชมแม่น้ำหอม - วัดเทียนมู่ - ฮอยอัน - หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - สะพานญี่ปุ่น - ศาลเจ้าโบราณ - บ้านเลขที่ 101 - หมู่บ้านกั๊มทาน - ล่างเรือกระด้ง - วัดหลินอิ๋ง - เมืองดานัง - สะพานแห่งความรัก - สะพานมังกร - ตลาดฮาน

SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
1 เม.ย. 62 - 4 เม.ย. 62 11,999 16,499 แสดง - 25 25
Sold Out
6 เม.ย. 62 - 9 เม.ย. 62 14,999 19,499 แสดง - 24 24
Sold Out
7 เม.ย. 62 - 10 เม.ย. 62 14,999 19,499 แสดง - 25 25
Sold Out
15 เม.ย. 62 - 18 เม.ย. 62 16,999 21,499 แสดง - 25 25
Sold Out
16 เม.ย. 62 - 19 เม.ย. 62 14,999 19,499 แสดง - 25 25
Sold Out
20 เม.ย. 62 - 23 เม.ย. 62 14,999 19,499 แสดง - 20 20
Sold Out
27 เม.ย. 62 - 30 เม.ย. 62 14,999 19,499 แสดง - 25 25
Sold Out
28 เม.ย. 62 - 1 พ.ค. 62 14,999 19,499 แสดง - 25 25
Sold Out
29 เม.ย. 62 - 2 พ.ค. 62 14,999 19,499 แสดง - 25 25
Sold Out
4 พ.ค. 62 - 7 พ.ค. 62 14,999 19,499 แสดง - 24 24
Sold Out
30 พ.ค. 62 - 2 มิ.ย. 62 12,999 17,499 แสดง - 23 23
Sold Out
1 มิ.ย. 62 - 4 มิ.ย. 62 11,999 16,499 แสดง - 20 18
Sold Out
8 มิ.ย. 62 - 11 มิ.ย. 62 11,999 16,499 แสดง - 20 19
Sold Out
13 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62 13,999 18,499 แสดง - 16 16
Sold Out
15 มิ.ย. 62 - 18 มิ.ย. 62 11,999 16,499 แสดง - 25 25
Sold Out
19 มิ.ย. 62 - 22 มิ.ย. 62 13,999 18,499 แสดง - 18 17
Sold Out
22 มิ.ย. 62 - 25 มิ.ย. 62 11,999 16,499 แสดง - 15 15
Sold Out
26 มิ.ย. 62 - 29 มิ.ย. 62 14,999 19,499 แสดง - 20 20
Sold Out
27 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62 14,999 19,499 แสดง - 25 25
Sold Out
29 มิ.ย. 62 - 2 ก.ค. 62 11,999 16,499 แสดง - 15 15
Sold Out

รายละเอียดการเดินทาง