ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

ZPVG02 T-SUD SHANGHAI BIG BUDDHA 5D3N

รหัสทัวร์
SPLT190412

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว

เริ่มต้น
8,999 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
10 พ.ค. 62 - 14 พ.ค. 62 9,999 13,499 แสดง - 25 25
11 พ.ค. 62 - 15 พ.ค. 62 9,999 13,499 แสดง - 26 26
17 พ.ค. 62 - 21 พ.ค. 62 11,999 15,499 แสดง - 25 25
23 พ.ค. 62 - 27 พ.ค. 62 9,999 13,499 แสดง - 26 26
24 พ.ค. 62 - 28 พ.ค. 62 9,999 13,499 แสดง - 25 25
31 พ.ค. 62 - 4 มิ.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 25 25
7 มิ.ย. 62 - 11 มิ.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 25 25
14 มิ.ย. 62 - 18 มิ.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 25 25
21 มิ.ย. 62 - 25 มิ.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 25 25
28 มิ.ย. 62 - 2 ก.ค. 62 9,999 13,499 แสดง - 25 25
5 ก.ค. 62 - 9 ก.ค. 62 9,999 13,499 แสดง - 25 25
12 ก.ค. 62 - 16 ก.ค. 62 12,999 16,499 แสดง - 25 25
13 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62 13,999 17,499 แสดง - 25 25
14 ก.ค. 62 - 18 ก.ค. 62 11,999 15,499 แสดง - 25 25
25 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 12,999 16,499 แสดง - 25 25
26 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62 12,999 16,499 แสดง - 25 25
2 ส.ค. 62 - 6 ส.ค. 62 8,999 12,499 แสดง - 25 25
9 ส.ค. 62 - 13 ส.ค. 62 11,999 15,499 แสดง - 25 25
16 ส.ค. 62 - 20 ส.ค. 62 9,999 13,499 แสดง - 25 25
23 ส.ค. 62 - 27 ส.ค. 62 9,999 13,499 แสดง - 25 25
30 ส.ค. 62 - 3 ก.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 25 25
6 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 25 25
13 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 25 25
20 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 25 25
26 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 25 25
11 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62 12,999 16,499 แสดง - 25 25
12 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62 11,999 15,499 แสดง - 25 25
17 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 25 25
19 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 12,999 16,499 แสดง - 25 25
23 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62 13,999 17,499 แสดง - 25 25
25 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 25 25

รายละเอียดการเดินทาง