ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

ZPVG02 T-SUD SHANGHAI BIG BUDDHA 5D3N

รหัสทัวร์
SPLT190412

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
- นมัสการพระใหญ่หลิงซาน - ล่องเรือชมทะเลสาบหนานหู - ช้อปปิ้งจุใจถนนนานกิง
- ไก่แดง
- อู๋ซี - พระใหญ่หลิงซาน - ศาลาฝานกง - ร้านไข่มุก - เมืองเจียซิน - ช้อปปิ้งเมืองโบราณเยื่อเหอ - ล่องเรือทะเลสาบหนานหู - ศาลาเหยียนหยูโหลว - ชมสวน Mr.iron - ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน - ย่านซินเทียนตี้ - ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - หาดไว่ทาน - ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว - STARBUCKS RESERVE ROASTERY - ช้อปปิ้งถนนนานกิง

เริ่มต้น
9,999 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
26 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 25 25
10 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 12,999 16,499 แสดง - 25 25
12 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62 11,999 15,499 แสดง - 25 25
17 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 25 25
19 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 12,999 16,499 แสดง - 25 25
24 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62 13,999 17,499 แสดง - 25 25
26 ต.ค. 62 - 30 ต.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 25 25

รายละเอียดการเดินทาง