ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

ZPVG02 T-SUD SHANGHAI BIG BUDDHA 5D3N

รหัสทัวร์
SPLT190412

พักโรงแรม 4 ดาว
- นมัสการพระใหญ่หลิงซาน - ล่องเรือชมทะเลสาบหนานหู - ช้อปปิ้งจุใจถนนนานกิง
- ไก่แดง
- อู๋ซี - พระใหญ่หลิงซาน - ศาลาฝานกง - ร้านไข่มุก - เมืองเจียซิน - ช้อปปิ้งเมืองโบราณเยื่อเหอ - ล่องเรือทะเลสาบหนานหู - ศาลาเหยียนหยูโหลว - ชมสวน Mr.iron - ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน - ย่านซินเทียนตี้ - ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - หาดไว่ทาน - ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว - STARBUCKS RESERVE ROASTERY - ช้อปปิ้งถนนนานกิง

SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ราคาอื่นๆรับได้Group Size

รายละเอียดการเดินทาง