ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

BZRGN01 LUXURY MYANMAR 3D2N

รหัสทัวร์
SPLT190437

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 5 ดาว
- นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นเขา
- บุฟเฟ่ต์นานาชาติ - กุ้งแม่น้ำเผา - ชาบูซีฟู๊ด
- หงสาวดี - เจดีย์ชเวมอดอว์ หรือพระมหาเจดีย์มุเตา - ไจ้ทีโย - คิมปูนแคมป์ - พระธาตุอินทร์แขวน - พระธาตุอินทร์แขวน - วัดไจ้คะวาย - เมืองหงสาวดี - พระราชวังบุเรงนอง - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น - ชอปปิ้งตลาดสก็อต - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - เมืองย่างกุ้ง - เจดีย์คาบาเอ - พระเจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซบ - เจดีย์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน – วัดงาทัตจี

เริ่มต้น
12,999 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
21 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 12,999 15,999 แสดง - 30 30

รายละเอียดการเดินทาง