ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

BZRGN01 LUXURY MYANMAR 3D2N

รหัสทัวร์
SPLT190437

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 5 ดาว
- นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นเขา
- บุฟเฟ่ต์นานาชาติ - กุ้งแม่น้ำเผา - ชาบูซีฟู๊ด
- หงสาวดี - เจดีย์ชเวมอดอว์ หรือพระมหาเจดีย์มุเตา - ไจ้ทีโย - คิมปูนแคมป์ - พระธาตุอินทร์แขวน - พระธาตุอินทร์แขวน - วัดไจ้คะวาย - เมืองหงสาวดี - พระราชวังบุเรงนอง - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น - ชอปปิ้งตลาดสก็อต - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - เมืองย่างกุ้ง - เจดีย์คาบาเอ - พระเจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซบ - เจดีย์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน – วัดงาทัตจี

เริ่มต้น
11,999 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
20 มิ.ย. 62 - 22 มิ.ย. 62 11,999 14,999 แสดง - 25 25
21 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62 12,999 15,999 แสดง - 25 25
27 มิ.ย. 62 - 29 มิ.ย. 62 11,999 14,999 แสดง - 25 25
28 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62 12,999 15,999 แสดง - 25 25
4 ก.ค. 62 - 6 ก.ค. 62 11,999 14,999 แสดง - 30 30
5 ก.ค. 62 - 7 ก.ค. 62 12,999 15,999 แสดง - 30 30
6 ก.ค. 62 - 8 ก.ค. 62 12,999 15,999 แสดง - 30 30
12 ก.ค. 62 - 14 ก.ค. 62 12,999 15,999 แสดง - 30 30
13 ก.ค. 62 - 15 ก.ค. 62 12,999 15,999 แสดง - 30 30
15 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62 12,999 15,999 แสดง - 30 30
16 ก.ค. 62 - 18 ก.ค. 62 12,999 15,999 แสดง - 30 30
19 ก.ค. 62 - 21 ก.ค. 62 12,999 15,999 แสดง - 30 30
20 ก.ค. 62 - 22 ก.ค. 62 12,999 15,999 แสดง - 30 30
26 ก.ค. 62 - 28 ก.ค. 62 12,999 15,999 แสดง - 30 30
27 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 12,999 15,999 แสดง - 30 30
28 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62 11,999 14,999 แสดง - 30 30
2 ส.ค. 62 - 4 ส.ค. 62 11,999 14,999 แสดง - 30 30
3 ส.ค. 62 - 5 ส.ค. 62 11,999 14,999 แสดง - 30 30
4 ส.ค. 62 - 6 ส.ค. 62 11,999 14,999 แสดง - 30 30
9 ส.ค. 62 - 11 ส.ค. 62 12,999 15,999 แสดง - 30 30
10 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 13,999 16,999 แสดง - 30 30
11 ส.ค. 62 - 13 ส.ค. 62 13,999 16,999 แสดง - 30 30
16 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62 12,999 15,999 แสดง - 30 30
17 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62 12,999 15,999 แสดง - 30 30
23 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 12,999 15,999 แสดง - 30 30
24 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62 12,999 15,999 แสดง - 30 30
29 ส.ค. 62 - 31 ส.ค. 62 11,999 14,999 แสดง - 30 30
30 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62 12,999 15,999 แสดง - 30 30
31 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62 12,999 15,999 แสดง - 30 30
5 ก.ย. 62 - 7 ก.ย. 62 11,999 14,999 แสดง - 30 30
6 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 12,999 15,999 แสดง - 30 30
7 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62 12,999 15,999 แสดง - 30 30
12 ก.ย. 62 - 14 ก.ย. 62 11,999 14,999 แสดง - 30 30
13 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 12,999 15,999 แสดง - 30 30
14 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 12,999 15,999 แสดง - 30 30
19 ก.ย. 62 - 21 ก.ย. 62 11,999 14,999 แสดง - 30 30
20 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 12,999 15,999 แสดง - 30 30
21 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 12,999 15,999 แสดง - 30 30

รายละเอียดการเดินทาง