ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

BZHAN16 BEAUTY HANOI SAPA 4D3N

รหัสทัวร์
SPLT190464

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว

เริ่มต้น
8,999 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
25 เม.ย. 62 - 28 เม.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 25 25
9 พ.ค. 62 - 12 พ.ค. 62 9,999 13,499 แสดง - 25 25
16 พ.ค. 62 - 19 พ.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 25 25
22 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 8,999 12,499 แสดง - 25 25

รายละเอียดการเดินทาง