ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

BZHAN14 THE WONDERFUL SAPA 3D2N

รหัสทัวร์
SPLT190510

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว

เริ่มต้น
8,999 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
7 มิ.ย. 62 - 9 มิ.ย. 62 8,999 11,499 แสดง - 25 15
14 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62 9,999 12,499 แสดง - 25 25
21 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62 9,999 12,499 แสดง - 25 25
28 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62 9,999 12,499 แสดง - 25 25

รายละเอียดการเดินทาง