ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

BZHAN14 THE WONDERFUL SAPA 3D2N

รหัสทัวร์
SPLT190510

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว

เริ่มต้น
9,999 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
26 ก.ค. 62 - 28 ก.ค. 62 10,999 13,499 แสดง - 25 25
2 ส.ค. 62 - 4 ส.ค. 62 9,999 12,499 แสดง - 25 25
10 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 11,999 14,499 แสดง - 25 25

รายละเอียดการเดินทาง