ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

BZSIN01 SINGAPORE SUPER PEAK 3D2N

รหัสทัวร์
SPLT190537

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว

เริ่มต้น
9,999 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
26 เม.ย. 62 - 28 เม.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 18 18
27 เม.ย. 62 - 29 เม.ย. 62 10,999 14,499 แสดง - 20 20
3 พ.ค. 62 - 5 พ.ค. 62 12,999 16,499 แสดง - 25 25
4 พ.ค. 62 - 6 พ.ค. 62 12,999 16,499 แสดง - 25 25
10 พ.ค. 62 - 12 พ.ค. 62 12,999 16,499 แสดง - 25 25
11 พ.ค. 62 - 13 พ.ค. 62 12,999 16,499 แสดง - 20 20
17 พ.ค. 62 - 19 พ.ค. 62 12,999 16,499 แสดง - 24 24
18 พ.ค. 62 - 20 พ.ค. 62 12,999 16,499 แสดง - 25 24
24 พ.ค. 62 - 26 พ.ค. 62 12,999 16,499 แสดง - 25 25
25 พ.ค. 62 - 27 พ.ค. 62 12,999 16,499 แสดง - 25 25
31 พ.ค. 62 - 2 มิ.ย. 62 12,999 16,499 แสดง - 25 25
1 มิ.ย. 62 - 3 มิ.ย. 62 12,999 16,499 แสดง - 25 25
14 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62 12,999 16,499 แสดง - 25 25
15 มิ.ย. 62 - 17 มิ.ย. 62 12,999 16,499 แสดง - 25 25
21 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62 12,999 16,499 แสดง - 25 25
22 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62 12,999 16,499 แสดง - 25 25
28 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62 12,999 16,499 แสดง - 25 25

รายละเอียดการเดินทาง