ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

YYZ01 WISDOM CANADA & EAST AMERICA 9D6N

รหัสทัวร์
SPLT190561

ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว

SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
30 เม.ย. 62 - 8 พ.ค. 62 79,999 94,998 แสดง - 25 25
Sold Out

รายละเอียดการเดินทาง