ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

GO1HAN-FD004 เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ฮานอย 3วัน 2คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD)

รหัสทัวร์
SPLT190611

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว

เริ่มต้น
10,888 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
2 พ.ค. 62 - 4 พ.ค. 62 10,888 13,388 แสดง - 16 16

รายละเอียดการเดินทาง