ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

GO1SIN-SQ004 SINGAPORE SAVE SAVE บินหรู เที่ยวสบาย 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ)

รหัสทัวร์
SPLT190761

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว

SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
6 เม.ย. 62 - 8 เม.ย. 62 15,900 20,900 แสดง - 26 25
Sold Out
14 เม.ย. 62 - 16 เม.ย. 62 17,900 22,900 แสดง - 32 19
Sold Out
3 พ.ค. 62 - 5 พ.ค. 62 13,900 18,900 แสดง - 14 14
Sold Out

รายละเอียดการเดินทาง