ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

GO1SIN-SQ004 SINGAPORE SAVE SAVE บินหรู เที่ยวสบาย 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ)

รหัสทัวร์
SPLT190761

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว

เริ่มต้น
13,900 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
3 พ.ค. 62 - 5 พ.ค. 62 13,900 18,900 แสดง - 14 14

รายละเอียดการเดินทาง