ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

GO1SIN-SQ002 SINGAPORE Full Option เที่ยวครบ บินหรู พักดี 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ)

รหัสทัวร์
SPLT190855

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว

เริ่มต้น
16,900 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
26 เม.ย. 62 - 28 เม.ย. 62 16,900 22,900 แสดง - 14 14
4 พ.ค. 62 - 6 พ.ค. 62 16,900 22,900 แสดง - 6 6
10 พ.ค. 62 - 12 พ.ค. 62 16,900 22,900 แสดง - 26 26
17 พ.ค. 62 - 19 พ.ค. 62 16,900 22,900 แสดง - 8 8
14 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62 16,900 22,900 แสดง - 6 6
29 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62 16,900 22,900 แสดง - 3 3

รายละเอียดการเดินทาง