ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

GO1SIN-3K004 SINGAPORE SAVE SAVE ถูกสุด คุ้มเวอร์ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินเจตสตาร์ แอร์เวย์ (3K)

รหัสทัวร์
SPLT190856

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว

เริ่มต้น
14,900 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
4 พ.ค. 62 - 6 พ.ค. 62 14,900 19,900 แสดง - 6 6

รายละเอียดการเดินทาง