ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

GO1SIN-3K004 SINGAPORE SAVE SAVE ถูกสุด คุ้มเวอร์ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินเจตสตาร์ แอร์เวย์ (3K)

รหัสทัวร์
SPLT190856

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว

SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
6 เม.ย. 62 - 8 เม.ย. 62 15,900 20,900 แสดง - 27 15
Sold Out
13 เม.ย. 62 - 15 เม.ย. 62 16,900 21,900 แสดง - 27 10
Sold Out
4 พ.ค. 62 - 6 พ.ค. 62 14,900 19,900 แสดง - 6 6
Sold Out

รายละเอียดการเดินทาง