ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

BT-TPE006_VZ มหัศจรรย์..ไทจง บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม ราคาคุ้ม VZ

รหัสทัวร์
SPLT190911

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว

เริ่มต้น
14,900 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
8 พ.ค. 62 - 11 พ.ค. 62 14,900 18,900 แสดง - 31 31
15 พ.ค. 62 - 18 พ.ค. 62 14,900 18,900 แสดง - 30 30
22 พ.ค. 62 - 25 พ.ค. 62 14,900 18,900 แสดง - 31 31
29 พ.ค. 62 - 1 มิ.ย. 62 14,900 18,900 แสดง - 30 30
5 มิ.ย. 62 - 8 มิ.ย. 62 14,900 18,900 แสดง - 31 31
12 มิ.ย. 62 - 15 มิ.ย. 62 14,900 18,900 แสดง - 30 30
26 มิ.ย. 62 - 29 มิ.ย. 62 14,900 18,900 แสดง - 30 30

รายละเอียดการเดินทาง