ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

BT-TPE006_VZ มหัศจรรย์..ไทจง บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม ราคาคุ้ม VZ

รหัสทัวร์
SPLT190911

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว

SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
5 มิ.ย. 62 - 8 มิ.ย. 62 14,900 18,900 แสดง - 31 31
Sold Out
12 มิ.ย. 62 - 15 มิ.ย. 62 14,900 18,900 แสดง - 30 30
Sold Out
26 มิ.ย. 62 - 29 มิ.ย. 62 14,900 18,900 แสดง - 30 30
Sold Out
10 ก.ค. 62 - 13 ก.ค. 62 14,900 18,900 แสดง - 30 30
Sold Out
31 ก.ค. 62 - 3 ส.ค. 62 14,900 18,900 แสดง - 30 30
Sold Out
21 ส.ค. 62 - 24 ส.ค. 62 14,900 18,900 แสดง - 30 30
Sold Out
28 ส.ค. 62 - 31 ส.ค. 62 14,900 18,900 แสดง - 30 30
Sold Out
4 ก.ย. 62 - 7 ก.ย. 62 13,900 17,900 แสดง - 30 30
Sold Out
18 ก.ย. 62 - 21 ก.ย. 62 14,900 18,900 แสดง - 30 30
Sold Out
2 ต.ค. 62 - 5 ต.ค. 62 15,900 19,900 แสดง - 30 30
Sold Out
16 ต.ค. 62 - 19 ต.ค. 62 15,900 19,900 แสดง - 30 30
Sold Out

รายละเอียดการเดินทาง