ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

BT-TPE006_VZ มหัศจรรย์..ไทจง บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม ราคาคุ้ม VZ

รหัสทัวร์
SPLT190911

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว

เริ่มต้น
13,900 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
21 ส.ค. 62 - 24 ส.ค. 62 14,900 18,900 แสดง - 30 30
28 ส.ค. 62 - 31 ส.ค. 62 14,900 18,900 แสดง - 30 30
4 ก.ย. 62 - 7 ก.ย. 62 13,900 17,900 แสดง - 30 30
18 ก.ย. 62 - 21 ก.ย. 62 14,900 18,900 แสดง - 30 30
2 ต.ค. 62 - 5 ต.ค. 62 15,900 19,900 แสดง - 30 30
16 ต.ค. 62 - 19 ต.ค. 62 15,900 19,900 แสดง - 30 30

รายละเอียดการเดินทาง