ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

BT-VN01_VZ มหัศจรรย์....DALAT VZ

รหัสทัวร์
SPLT190943

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
- ดอกไฮเดรนเยีย - หมู่บ้านดินเหนียว
- ไวน์แดงดาลัด
- น้ำตกดาลันตา - Roller coster - Crazy house - ช้อปปิ้งตลาดตรีดาลัด - นั่งกระเช้าไฟฟ้า - วัดดั๊กลัม - พระราชวังฤดูร้อน - สวนดอกไม้เมืองหนาว - สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย - Clay pot village - ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัท - หมู่บ้านปักผ้าเอ็กซ์คิวดาลัด

SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้Group Size
4 พ.ค. 62 - 6 พ.ค. 62 - 9,900 12,400 แสดง - 24 24
Sold Out
11 พ.ค. 62 - 13 พ.ค. 62 - 10,900 13,400 แสดง - 24 24
Sold Out
25 พ.ค. 62 - 27 พ.ค. 62 - 9,900 12,400 แสดง - 24 18
Sold Out
8 มิ.ย. 62 - 10 มิ.ย. 62 - 9,900 12,400 แสดง - 24 24
Sold Out
15 มิ.ย. 62 - 17 มิ.ย. 62 - 9,900 12,400 แสดง - 24 24
Sold Out
22 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62 - 9,900 12,400 แสดง - 24 24
Sold Out
29 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62 - 9,900 12,400 แสดง - 24 24
Sold Out
6 ก.ค. 62 - 8 ก.ค. 62 - 9,900 12,400 แสดง - 24 24
Sold Out
13 ก.ค. 62 - 15 ก.ค. 62 - 10,900 13,400 แสดง - 24 24
Sold Out
17 ก.ค. 62 - 19 ก.ค. 62 - 8,900 11,400 แสดง - 24 24
Sold Out
31 ก.ค. 62 - 2 ส.ค. 62 - 9,900 12,400 แสดง - 24 24
Sold Out
7 ส.ค. 62 - 9 ส.ค. 62 - 9,900 12,400 แสดง - 24 24
Sold Out
10 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 - 10,900 13,400 แสดง - 24 24
Sold Out
24 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62 - 10,900 13,400 แสดง - 24 24
Sold Out
31 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62 - 9,900 12,400 แสดง - 24 24
Sold Out
7 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62 - 9,900 12,400 แสดง - 24 24
Sold Out
14 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 - 9,900 12,400 แสดง - 24 24
Sold Out
21 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 - 9,900 12,400 แสดง - 24 24
Sold Out
28 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 - 9,900 12,400 แสดง - 24 24
Sold Out
5 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62 - 10,900 13,400 แสดง - 24 24
Sold Out
19 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 - 10,900 13,400 แสดง - 24 24
Sold Out
23 ต.ค. 62 - 25 ต.ค. 62 - 9,900 12,400 แสดง - 24 24
Sold Out

รายละเอียดการเดินทาง