ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

BT-VN01_VZ มหัศจรรย์....DALAT VZ

รหัสทัวร์
SPLT190943

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว

เริ่มต้น
9,900 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
27 เม.ย. 62 - 29 เม.ย. 62 9,900 12,400 แสดง - 24 24
4 พ.ค. 62 - 6 พ.ค. 62 9,900 12,400 แสดง - 24 24
11 พ.ค. 62 - 13 พ.ค. 62 10,900 13,400 แสดง - 24 24
25 พ.ค. 62 - 27 พ.ค. 62 9,900 12,400 แสดง - 24 24
1 มิ.ย. 62 - 3 มิ.ย. 62 9,900 12,400 แสดง - 24 24
8 มิ.ย. 62 - 10 มิ.ย. 62 9,900 12,400 แสดง - 24 24
15 มิ.ย. 62 - 17 มิ.ย. 62 9,900 12,400 แสดง - 24 24
22 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62 9,900 12,400 แสดง - 24 24
29 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62 9,900 12,400 แสดง - 24 24

รายละเอียดการเดินทาง