ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

GENTING DREAM 6D5N BY SCOOT

รหัสทัวร์
SPLT191031

ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน

SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
28 ก.ค. 62 - 2 ส.ค. 62 29,900 72,800 แสดง - 30 30
Sold Out

รายละเอียดการเดินทาง