ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

East Coast of USA (New York -Washington DC-Boston-Rockport) 10D7N/ BR

รหัสทัวร์
SPLT191102

ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว

SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
1 พ.ค. 62 - 10 พ.ค. 62 94,300 111,800 แสดง - 25 25
Sold Out

รายละเอียดการเดินทาง