ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

West Coast of USA (SFO-Monterey-Solvang-Santa Barbara-LAX) 9D6N / BR

รหัสทัวร์
SPLT191103

ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว

SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
18 พ.ค. 62 - 26 พ.ค. 62 91,300 105,600 แสดง - 25 25
Sold Out

รายละเอียดการเดินทาง