ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

XW-T36 ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน

รหัสทัวร์
SPLT191209

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว

เริ่มต้น
12,888 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
21 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 30 30
22 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 30 30
24 ส.ค. 62 - 28 ส.ค. 62 12,888 17,388 แสดง - 26 30
25 ส.ค. 62 - 29 ส.ค. 62 12,888 17,388 แสดง - 30 30
28 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62 13,888 18,388 แสดง - 30 30
29 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62 13,888 18,388 แสดง - 30 30

รายละเอียดการเดินทาง