ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

XW-T36 ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน

รหัสทัวร์
SPLT191209

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว

เริ่มต้น
11,888 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
1 มิ.ย. 62 - 5 มิ.ย. 62 12,888 17,388 แสดง - 30 30
5 มิ.ย. 62 - 9 มิ.ย. 62 13,888 18,388 แสดง - 30 30
6 มิ.ย. 62 - 10 มิ.ย. 62 12,888 17,388 แสดง - 30 30
8 มิ.ย. 62 - 12 มิ.ย. 62 12,888 17,388 แสดง - 30 30
9 มิ.ย. 62 - 13 มิ.ย. 62 11,888 16,388 แสดง - 30 30
12 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62 13,888 18,388 แสดง - 30 30
15 มิ.ย. 62 - 19 มิ.ย. 62 12,888 17,388 แสดง - 30 30
16 มิ.ย. 62 - 20 มิ.ย. 62 12,888 17,388 แสดง - 30 30
19 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62 13,888 18,388 แสดง - 30 30
20 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62 13,888 18,388 แสดง - 30 30
22 มิ.ย. 62 - 26 มิ.ย. 62 12,888 17,388 แสดง - 30 30
23 มิ.ย. 62 - 27 มิ.ย. 62 12,888 17,388 แสดง - 30 30
26 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62 13,888 18,388 แสดง - 30 30
27 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62 12,888 17,388 แสดง - 30 30
29 มิ.ย. 62 - 3 ก.ค. 62 12,888 17,388 แสดง - 30 30
30 มิ.ย. 62 - 4 ก.ค. 62 12,888 17,388 แสดง - 30 30
3 ก.ค. 62 - 7 ก.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 30 30
4 ก.ค. 62 - 8 ก.ค. 62 12,888 17,388 แสดง - 30 30
6 ก.ค. 62 - 10 ก.ค. 62 12,888 17,388 แสดง - 30 30
7 ก.ค. 62 - 11 ก.ค. 62 12,888 17,388 แสดง - 30 30
10 ก.ค. 62 - 14 ก.ค. 62 14,888 19,388 แสดง - 30 30
11 ก.ค. 62 - 15 ก.ค. 62 16,888 21,388 แสดง - 30 30
14 ก.ค. 62 - 18 ก.ค. 62 15,888 20,388 แสดง - 30 30
17 ก.ค. 62 - 21 ก.ค. 62 14,888 19,388 แสดง - 30 30
18 ก.ค. 62 - 22 ก.ค. 62 12,888 17,388 แสดง - 30 30
20 ก.ค. 62 - 24 ก.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 30 30
21 ก.ค. 62 - 25 ก.ค. 62 12,888 17,388 แสดง - 30 30
24 ก.ค. 62 - 28 ก.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 30 30
25 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 30 30
27 ก.ค. 62 - 31 ก.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 30 30
28 ก.ค. 62 - 1 ส.ค. 62 12,888 17,388 แสดง - 30 30
31 ก.ค. 62 - 4 ส.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 30 30
1 ส.ค. 62 - 5 ส.ค. 62 12,888 17,388 แสดง - 30 30
3 ส.ค. 62 - 7 ส.ค. 62 12,888 17,388 แสดง - 30 30
4 ส.ค. 62 - 8 ส.ค. 62 12,888 17,388 แสดง - 30 30
7 ส.ค. 62 - 11 ส.ค. 62 14,888 19,388 แสดง - 30 30
8 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 15,888 20,388 แสดง - 30 30
10 ส.ค. 62 - 14 ส.ค. 62 14,888 19,388 แสดง - 30 30
11 ส.ค. 62 - 15 ส.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 30 30
14 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 30 30
15 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 30 30
17 ส.ค. 62 - 21 ส.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 30 30
18 ส.ค. 62 - 22 ส.ค. 62 12,888 17,388 แสดง - 30 30
21 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 30 30
22 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 30 30
24 ส.ค. 62 - 28 ส.ค. 62 12,888 17,388 แสดง - 30 30
25 ส.ค. 62 - 29 ส.ค. 62 12,888 17,388 แสดง - 30 30
28 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62 13,888 18,388 แสดง - 30 30
29 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62 13,888 18,388 แสดง - 30 30

รายละเอียดการเดินทาง