ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

XW-T36 ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน

รหัสทัวร์
SPLT191209

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว

SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
2 มิ.ย. 62 - 6 มิ.ย. 62 11,888 16,388 แสดง - 31 30
Sold Out
5 มิ.ย. 62 - 9 มิ.ย. 62 13,888 18,388 แสดง - 30 30
Sold Out
8 มิ.ย. 62 - 12 มิ.ย. 62 15,888 20,388 แสดง - 20 30
Sold Out
12 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62 13,888 18,388 แสดง - 30 30
Sold Out
19 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62 13,888 18,388 แสดง - 30 30
Sold Out
20 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62 13,888 18,388 แสดง - 30 14
Sold Out
23 มิ.ย. 62 - 27 มิ.ย. 62 12,888 17,388 แสดง - 30 31
Sold Out
26 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62 13,888 18,388 แสดง - 30 27
Sold Out
27 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62 12,888 17,388 แสดง - 30 30
Sold Out
29 มิ.ย. 62 - 3 ก.ค. 62 12,888 17,388 แสดง - 30 7
Sold Out
1 ส.ค. 62 - 5 ส.ค. 62 12,888 17,388 แสดง - 31 30
Sold Out
3 ส.ค. 62 - 7 ส.ค. 62 12,888 17,388 แสดง - 30 31
Sold Out
4 ส.ค. 62 - 8 ส.ค. 62 12,888 17,388 แสดง - 30 30
Sold Out
7 ส.ค. 62 - 11 ส.ค. 62 14,888 19,388 แสดง - 37 30
Sold Out
8 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 15,888 20,388 แสดง - 37 37
Sold Out
10 ส.ค. 62 - 14 ส.ค. 62 14,888 19,388 แสดง - 31 30
Sold Out
11 ส.ค. 62 - 15 ส.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 30 31
Sold Out
14 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 31 30
Sold Out
15 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 30 32
Sold Out
17 ส.ค. 62 - 21 ส.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 30 30
Sold Out
18 ส.ค. 62 - 22 ส.ค. 62 12,888 17,388 แสดง - 30 30
Sold Out
21 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 30 30
Sold Out
22 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 30 30
Sold Out
24 ส.ค. 62 - 28 ส.ค. 62 12,888 17,388 แสดง - 26 30
Sold Out
25 ส.ค. 62 - 29 ส.ค. 62 12,888 17,388 แสดง - 30 30
Sold Out
28 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62 13,888 18,388 แสดง - 30 30
Sold Out
29 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62 13,888 18,388 แสดง - 30 30
Sold Out

รายละเอียดการเดินทาง