ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

XW-T36 ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน

รหัสทัวร์
SPLT191209

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว

เริ่มต้น
12,888 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
27 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62 12,888 17,388 แสดง - 30 30
29 มิ.ย. 62 - 3 ก.ค. 62 12,888 17,388 แสดง - 30 7
1 ส.ค. 62 - 5 ส.ค. 62 12,888 17,388 แสดง - 31 30
3 ส.ค. 62 - 7 ส.ค. 62 12,888 17,388 แสดง - 30 31
4 ส.ค. 62 - 8 ส.ค. 62 12,888 17,388 แสดง - 30 30
7 ส.ค. 62 - 11 ส.ค. 62 14,888 19,388 แสดง - 37 30
8 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 15,888 20,388 แสดง - 37 37
10 ส.ค. 62 - 14 ส.ค. 62 14,888 19,388 แสดง - 31 30
11 ส.ค. 62 - 15 ส.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 30 31
14 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 31 30
15 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 30 32
17 ส.ค. 62 - 21 ส.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 30 30
18 ส.ค. 62 - 22 ส.ค. 62 12,888 17,388 แสดง - 30 30
21 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 30 30
22 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 30 30
24 ส.ค. 62 - 28 ส.ค. 62 12,888 17,388 แสดง - 26 30
25 ส.ค. 62 - 29 ส.ค. 62 12,888 17,388 แสดง - 30 30
28 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62 13,888 18,388 แสดง - 30 30
29 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62 13,888 18,388 แสดง - 30 30

รายละเอียดการเดินทาง