ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

JXJ14 Japan Summer Break โตเกียว ฟูจิ 4D3N BY XJ

รหัสทัวร์
SPLT191211

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
- ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 - ทะเลสาบคาวาคิจิโกะ - งัดอาซากุสะ
บุเฟฟ่ต์ขาปูยักษ์
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว - สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ออนเซ็น - ฟูจิชั้น 5 - ซูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โออิชิปาร์ค - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ และ Laox Shinjuku - นาริตะ - วันอิสระ - วัดนาริตะ - ร้านดองกี้ - ห้างอิออน มอลล์ - สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง

SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้Group Size
30 พ.ค. 62 - 2 มิ.ย. 62 - 18,888 27,388 แสดง - 34 34
Sold Out
1 มิ.ย. 62 - 4 มิ.ย. 62 - 17,888 26,388 แสดง - 34 42
Sold Out
6 มิ.ย. 62 - 9 มิ.ย. 62 - 17,888 26,388 แสดง - 68 34
Sold Out
8 มิ.ย. 62 - 11 มิ.ย. 62 - 18,888 27,388 แสดง - 68 76
Sold Out
13 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62 - 17,888 26,388 แสดง - 34 34
Sold Out
15 มิ.ย. 62 - 18 มิ.ย. 62 - 18,888 27,388 แสดง - 34 2
Sold Out
20 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62 - 18,888 27,388 แสดง - 30 30
Sold Out
22 มิ.ย. 62 - 25 มิ.ย. 62 - 18,888 27,388 แสดง - 34 30
Sold Out
27 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62 - 18,888 27,388 แสดง - 28 34
Sold Out
29 มิ.ย. 62 - 2 ก.ค. 62 - 17,888 26,388 แสดง - 34 30
Sold Out
4 ก.ค. 62 - 7 ก.ค. 62 - 19,888 28,388 แสดง - 34 30
Sold Out
6 ก.ค. 62 - 9 ก.ค. 62 - 19,888 28,388 แสดง - 34 32
Sold Out
13 ก.ค. 62 - 16 ก.ค. 62 - 20,888 29,388 แสดง - 14 18
Sold Out
14 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62 - 20,888 29,388 แสดง - 34 34
Sold Out
18 ก.ค. 62 - 21 ก.ค. 62 - 17,888 26,388 แสดง - 34 34
Sold Out
20 ก.ค. 62 - 23 ก.ค. 62 - 17,888 26,388 แสดง - 34 34
Sold Out
26 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 - 21,888 30,388 แสดง - 34 34
Sold Out
27 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62 - 21,888 30,388 แสดง - 34 34
Sold Out
1 ส.ค. 62 - 4 ส.ค. 62 - 17,888 26,388 แสดง - 34 34
Sold Out
3 ส.ค. 62 - 6 ส.ค. 62 - 17,888 26,388 แสดง - 34 34
Sold Out
9 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 - 21,888 30,388 แสดง - 34 34
Sold Out
10 ส.ค. 62 - 13 ส.ค. 62 - 21,888 30,388 แสดง - 34 34
Sold Out
15 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62 - 19,888 28,388 แสดง - 34 34
Sold Out
17 ส.ค. 62 - 20 ส.ค. 62 - 19,888 28,388 แสดง - 34 34
Sold Out
22 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 - 17,888 26,388 แสดง - 34 34
Sold Out
24 ส.ค. 62 - 27 ส.ค. 62 - 19,888 28,388 แสดง - 34 34
Sold Out
29 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62 - 19,888 28,388 แสดง - 34 34
Sold Out
14 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62 - 17,888 26,388 แสดง - 34 34
Sold Out
19 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 - 17,888 26,388 แสดง - 34 34
Sold Out
21 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62 - 18,888 27,388 แสดง - 34 34
Sold Out
26 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 - 17,888 26,388 แสดง - 34 34
Sold Out
28 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62 - 18,888 27,388 แสดง - 34 34
Sold Out

รายละเอียดการเดินทาง