ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

JXJ14 Japan Summer Break โตเกียว ฟูจิ 4D3N

รหัสทัวร์
SPLT191211

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว

เริ่มต้น
17,888 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
30 พ.ค. 62 - 2 มิ.ย. 62 18,888 27,388 แสดง - 34 34
1 มิ.ย. 62 - 4 มิ.ย. 62 17,888 26,388 แสดง - 34 34
6 มิ.ย. 62 - 9 มิ.ย. 62 17,888 26,388 แสดง - 34 34
8 มิ.ย. 62 - 11 มิ.ย. 62 18,888 27,388 แสดง - 68 68
13 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62 17,888 26,388 แสดง - 34 34
15 มิ.ย. 62 - 18 มิ.ย. 62 18,888 27,388 แสดง - 34 34
20 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62 18,888 27,388 แสดง - 34 34
22 มิ.ย. 62 - 25 มิ.ย. 62 18,888 27,388 แสดง - 34 34
27 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62 18,888 27,388 แสดง - 34 34
29 มิ.ย. 62 - 2 ก.ค. 62 17,888 26,388 แสดง - 34 34
4 ก.ค. 62 - 7 ก.ค. 62 19,888 28,388 แสดง - 34 34
6 ก.ค. 62 - 9 ก.ค. 62 19,888 28,388 แสดง - 34 34
11 ก.ค. 62 - 14 ก.ค. 62 17,888 26,388 แสดง - 34 34
13 ก.ค. 62 - 16 ก.ค. 62 20,888 29,388 แสดง - 34 34
14 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62 20,888 29,388 แสดง - 34 34
18 ก.ค. 62 - 21 ก.ค. 62 17,888 26,388 แสดง - 34 34
20 ก.ค. 62 - 23 ก.ค. 62 17,888 26,388 แสดง - 34 34
26 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 21,888 30,388 แสดง - 34 34
27 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62 21,888 30,388 แสดง - 34 34
1 ส.ค. 62 - 4 ส.ค. 62 17,888 26,388 แสดง - 34 34
3 ส.ค. 62 - 6 ส.ค. 62 17,888 26,388 แสดง - 34 34
9 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 21,888 30,388 แสดง - 34 34
10 ส.ค. 62 - 13 ส.ค. 62 21,888 30,388 แสดง - 34 34
15 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62 19,888 28,388 แสดง - 34 34
17 ส.ค. 62 - 20 ส.ค. 62 19,888 28,388 แสดง - 34 34
22 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 17,888 26,388 แสดง - 34 34
24 ส.ค. 62 - 27 ส.ค. 62 19,888 28,388 แสดง - 34 34
29 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62 19,888 28,388 แสดง - 34 34
14 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62 17,888 26,388 แสดง - 34 34
19 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 17,888 26,388 แสดง - 34 34
21 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62 18,888 27,388 แสดง - 34 34
26 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 17,888 26,388 แสดง - 34 34
28 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62 18,888 27,388 แสดง - 34 34

รายละเอียดการเดินทาง