ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

8L15 คุนหมิง หุบเขาทรายเปลี่ยนสี หลัวผิง 4วัน 3คืน

รหัสทัวร์
SPLT191214

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว

SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
6 เม.ย. 62 - 9 เม.ย. 62 7,999 12,499 แสดง - 20 20
Sold Out
2 พ.ค. 62 - 5 พ.ค. 62 8,888 13,388 แสดง - 20 20
Sold Out

รายละเอียดการเดินทาง