ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

8L15 คุนหมิง หุบเขาทรายเปลี่ยนสี หลัวผิง 4วัน 3คืน

รหัสทัวร์
SPLT191214

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว

เริ่มต้น
8,888 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
2 พ.ค. 62 - 5 พ.ค. 62 8,888 13,388 แสดง - 20 20

รายละเอียดการเดินทาง