ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

FD401ทัวร์คุนหมิง ตงชวน สะพานแก้ว 4วัน 2คืน

รหัสทัวร์
SPLT191218

ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
- สะพานแก้ว
- พิเศษ สุกี้เห็ด - อาหารกวางตุ้ง
- แผ่นดินสีแดง - ถานเตี้ยน - ถ้ำไซอิ๋ว - สะพานแก้ว - ถนนคนเดิน - สวนน้ำตกคุณหมิง - เมืองโบราณกวนตู้

SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้Group Size
3 พ.ค. 62 - 6 พ.ค. 62 - 9,888 13,388 แสดง - 20 19
Sold Out
31 พ.ค. 62 - 3 มิ.ย. 62 - 9,888 13,388 แสดง - 20 20
Sold Out
14 มิ.ย. 62 - 17 มิ.ย. 62 - 7,888 11,388 แสดง - 20 20
Sold Out
28 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62 - 8,888 12,388 แสดง - 20 20
Sold Out
26 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 - 9,888 13,388 แสดง - 20 20
Sold Out
9 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 - 11,888 15,388 แสดง - 20 20
Sold Out
6 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62 - 8,888 12,388 แสดง - 21 20
Sold Out
13 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 - 9,888 13,388 แสดง - 20 20
Sold Out
20 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 - 9,888 13,388 แสดง - 20 20
Sold Out

รายละเอียดการเดินทาง