ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

FD401ทัวร์คุนหมิง ตงชวน สะพานแก้ว 4วัน 2คืน

รหัสทัวร์
SPLT191218

ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว

เริ่มต้น
7,888 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
26 เม.ย. 62 - 29 เม.ย. 62 7,888 11,388 แสดง - 20 20
3 พ.ค. 62 - 6 พ.ค. 62 9,888 13,388 แสดง - 20 20
17 พ.ค. 62 - 20 พ.ค. 62 11,888 15,388 แสดง - 20 20
24 พ.ค. 62 - 27 พ.ค. 62 9,888 13,388 แสดง - 20 20
31 พ.ค. 62 - 3 มิ.ย. 62 9,888 13,388 แสดง - 20 20
14 มิ.ย. 62 - 17 มิ.ย. 62 7,888 11,388 แสดง - 20 20
28 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62 8,888 12,388 แสดง - 20 20
26 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 9,888 13,388 แสดง - 20 20
9 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 11,888 15,388 แสดง - 20 20
6 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62 8,888 12,388 แสดง - 20 20
13 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 9,888 13,388 แสดง - 20 20
20 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 9,888 13,388 แสดง - 20 20
11 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 12,888 16,388 แสดง - 20 20
18 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 9,888 13,388 แสดง - 20 20
25 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62 9,888 13,388 แสดง - 20 20
1 พ.ย. 62 - 4 พ.ย. 62 9,888 13,388 แสดง - 20 20
8 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62 9,888 13,388 แสดง - 20 20
15 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62 9,888 13,388 แสดง - 20 20
22 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62 9,888 13,388 แสดง - 20 20
29 พ.ย. 62 - 2 ธ.ค. 62 9,888 13,388 แสดง - 20 20
6 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62 9,888 13,388 แสดง - 20 20
13 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62 9,888 13,388 แสดง - 20 20
20 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62 9,888 13,388 แสดง - 20 20

รายละเอียดการเดินทาง