ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

XW-S21 เซี่ยงไฮ้-หังโจว 5วัน 3คืน

รหัสทัวร์
SPLT191220

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว

เริ่มต้น
9,888 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
8 พ.ค. 62 - 12 พ.ค. 62 9,888 13,388 แสดง - 25 25
16 พ.ค. 62 - 20 พ.ค. 62 9,888 13,388 แสดง - 25 25
30 พ.ค. 62 - 3 มิ.ย. 62 9,888 13,388 แสดง - 25 25

รายละเอียดการเดินทาง