ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

XW-S21 เซี่ยงไฮ้-หังโจว 5วัน 3คืน

รหัสทัวร์
SPLT191220

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
- ล่องเรือทะเลสาบซีหู - หอไข่มุก
- กุั้งมังกร + ไก่ขอทานพันปี + เสี่ยวหลงเปา
- เมืองหังโจว - หมู่บ้านซาหลงจิ่ง - ล่องเรือทะเลสายซีหู - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย - ล่องเรือคลองขุดโบราณด้ายวิ่นเหอ - เมืองโบราณซินฉาง - ตลาดเฉินหวังเมี่ยว - ตึกสตาร์บัคสาขาที่ใหญ่ที่สุดในโลก - ถ่ายรูปด้านล่างหอไข่มุก - อุโมงค์เลเซอร์ - หาดไว่ทาน - ตลาดเกาเป๋า

SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้Group Size
30 พ.ค. 62 - 3 มิ.ย. 62 - 8,888 12,388 แสดง - 25 25
Sold Out
20 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62 - 9,888 13,388 แสดง - 25 24
Sold Out
27 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62 - 9,888 13,388 แสดง - 25 25
Sold Out
11 ก.ค. 62 - 15 ก.ค. 62 - 11,888 15,388 แสดง - 25 25
Sold Out
18 ก.ค. 62 - 22 ก.ค. 62 - 9,888 13,388 แสดง - 25 22
Sold Out
25 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 - 11,888 15,388 แสดง - 25 25
Sold Out
1 ส.ค. 62 - 5 ส.ค. 62 - 11,888 15,388 แสดง - 25 25
Sold Out
8 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 - 11,888 15,388 แสดง - 25 25
Sold Out
15 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62 - 9,888 13,388 แสดง - 25 25
Sold Out
22 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62 - 9,888 13,388 แสดง - 25 25
Sold Out
29 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62 - 9,888 13,388 แสดง - 25 25
Sold Out
5 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62 - 9,888 13,388 แสดง - 25 25
Sold Out
12 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 - 9,888 13,388 แสดง - 25 25
Sold Out
19 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 - 9,888 13,388 แสดง - 25 25
Sold Out
17 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 - 9,888 13,388 แสดง - 25 25
Sold Out
24 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62 - 11,888 15,388 แสดง - 25 25
Sold Out

รายละเอียดการเดินทาง