ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

KXJ17 ทัวร์เกาหลี Wonderful Tulip 6D3N

รหัสทัวร์
SPLT191234

ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว

เริ่มต้น
14,888 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
26 เม.ย. 62 - 1 พ.ค. 62 18,888 23,388 แสดง - 25 25
28 เม.ย. 62 - 3 พ.ค. 62 19,888 24,388 แสดง - 25 25
30 เม.ย. 62 - 5 พ.ค. 62 19,888 24,388 แสดง - 25 25
3 พ.ค. 62 - 8 พ.ค. 62 16,888 21,388 แสดง - 25 25
7 พ.ค. 62 - 12 พ.ค. 62 16,888 21,388 แสดง - 25 25
10 พ.ค. 62 - 15 พ.ค. 62 16,888 21,388 แสดง - 25 25
15 พ.ค. 62 - 20 พ.ค. 62 16,888 21,388 แสดง - 25 25
17 พ.ค. 62 - 22 พ.ค. 62 16,288 20,788 แสดง - 25 25
22 พ.ค. 62 - 27 พ.ค. 62 15,888 20,388 แสดง - 25 25
24 พ.ค. 62 - 29 พ.ค. 62 15,888 20,388 แสดง - 25 25
29 พ.ค. 62 - 3 มิ.ย. 62 14,888 19,388 แสดง - 25 25

รายละเอียดการเดินทาง