ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

FD511 ทัวร์ฉางซา-จางเจียเจี้ย 5วัน 3คืน

รหัสทัวร์
SPLT191235

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
- ภูเขาเทียนเหมินซาน - แกรนด์แคนยอนสะพานกระจกที่ยาวที่สุดในโลก
- สุกี้เห็ด + ปิ้งย่างบาร์บีคิวเกาหลี + อาหารถู่เจีย
- จางเจียเจี้ย - ภูเขาเทียนเหมินซาน - ระเบียงกระจก - สะพานแก้วจางเจียเจี้ย - ถนนคนเพดินซีปู้เจีย - พิพิธภัณฑ์หินทารย

SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้Group Size
4 พ.ค. 62 - 8 พ.ค. 62 - 11,888 16,388 แสดง - 20 20
Sold Out
11 พ.ค. 62 - 15 พ.ค. 62 - 10,888 15,388 แสดง - 20 20
Sold Out
18 พ.ค. 62 - 22 พ.ค. 62 - 12,888 17,388 แสดง - 20 20
Sold Out
30 พ.ค. 62 - 3 มิ.ย. 62 - 9,888 14,388 แสดง - 20 20
Sold Out
1 มิ.ย. 62 - 5 มิ.ย. 62 - 9,888 14,388 แสดง - 20 20
Sold Out
6 มิ.ย. 62 - 10 มิ.ย. 62 - 9,888 14,388 แสดง - 20 20
Sold Out
8 มิ.ย. 62 - 12 มิ.ย. 62 - 9,888 14,388 แสดง - 20 20
Sold Out
13 มิ.ย. 62 - 17 มิ.ย. 62 - 9,888 14,388 แสดง - 20 20
Sold Out
20 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62 - 10,888 15,388 แสดง - 20 20
Sold Out
27 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62 - 10,888 15,388 แสดง - 20 20
Sold Out
29 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62 - 9,888 14,388 แสดง - 20 20
Sold Out
31 ส.ค. 62 - 4 ก.ย. 62 - 9,888 14,388 แสดง - 20 20
Sold Out
5 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62 - 9,888 14,388 แสดง - 20 20
Sold Out
7 ก.ย. 62 - 11 ก.ย. 62 - 9,888 14,388 แสดง - 20 20
Sold Out
12 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 - 10,888 15,388 แสดง - 20 20
Sold Out
14 ก.ย. 62 - 18 ก.ย. 62 - 10,888 15,388 แสดง - 20 20
Sold Out
19 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 - 10,888 15,388 แสดง - 20 20
Sold Out
21 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62 - 11,888 16,388 แสดง - 20 20
Sold Out
3 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62 - 12,888 17,388 แสดง - 20 20
Sold Out
5 ต.ค. 62 - 9 ต.ค. 62 - 16,888 21,388 แสดง - 20 20
Sold Out
10 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 - 11,888 16,388 แสดง - 20 20
Sold Out
12 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62 - 12,888 17,388 แสดง - 20 20
Sold Out
17 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 - 11,888 16,388 แสดง - 20 20
Sold Out
19 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 - 11,888 16,388 แสดง - 20 20
Sold Out

รายละเอียดการเดินทาง