ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

XW-T35: Super Taiwan ไต้หวัน ไทเป ไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน

รหัสทัวร์
SPLT191238

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว

SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
1 พ.ค. 62 - 5 พ.ค. 62 15,888 20,388 แสดง - 30 30
Sold Out
4 พ.ค. 62 - 8 พ.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 26 30
Sold Out
5 พ.ค. 62 - 9 พ.ค. 62 12,888 17,388 แสดง - 30 26
Sold Out
11 พ.ค. 62 - 15 พ.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 30 31
Sold Out
12 พ.ค. 62 - 16 พ.ค. 62 12,888 17,388 แสดง - 30 26
Sold Out
18 พ.ค. 62 - 22 พ.ค. 62 16,888 21,388 แสดง - 31 30
Sold Out
19 พ.ค. 62 - 23 พ.ค. 62 14,888 19,388 แสดง - 30 31
Sold Out
25 พ.ค. 62 - 29 พ.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 30 30
Sold Out
26 พ.ค. 62 - 30 พ.ค. 62 12,888 17,388 แสดง - 20 30
Sold Out
30 พ.ค. 62 - 3 มิ.ย. 62 15,888 20,388 แสดง - 30 30
Sold Out

รายละเอียดการเดินทาง