ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

XW-T35: Super Taiwan ไต้หวัน ไทเป ไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน

รหัสทัวร์
SPLT191238

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว

เริ่มต้น
12,888 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
25 เม.ย. 62 - 29 เม.ย. 62 14,888 19,388 แสดง - 31 30
27 เม.ย. 62 - 1 พ.ค. 62 15,888 20,388 แสดง - 30 30
28 เม.ย. 62 - 2 พ.ค. 62 16,888 21,388 แสดง - 30 30
1 พ.ค. 62 - 5 พ.ค. 62 15,888 20,388 แสดง - 30 30
2 พ.ค. 62 - 6 พ.ค. 62 14,888 19,388 แสดง - 30 30
4 พ.ค. 62 - 8 พ.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 30 30
5 พ.ค. 62 - 9 พ.ค. 62 12,888 17,388 แสดง - 30 30
8 พ.ค. 62 - 12 พ.ค. 62 14,888 19,388 แสดง - 30 30
9 พ.ค. 62 - 13 พ.ค. 62 14,888 19,388 แสดง - 30 30
11 พ.ค. 62 - 15 พ.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 30 30
12 พ.ค. 62 - 16 พ.ค. 62 12,888 17,388 แสดง - 30 30
15 พ.ค. 62 - 19 พ.ค. 62 16,888 21,388 แสดง - 30 30
16 พ.ค. 62 - 20 พ.ค. 62 18,888 23,388 แสดง - 30 30
18 พ.ค. 62 - 22 พ.ค. 62 16,888 21,388 แสดง - 30 30
19 พ.ค. 62 - 23 พ.ค. 62 14,888 19,388 แสดง - 30 30
22 พ.ค. 62 - 26 พ.ค. 62 14,888 19,388 แสดง - 30 30
23 พ.ค. 62 - 27 พ.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 30 30
25 พ.ค. 62 - 29 พ.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 30 30
26 พ.ค. 62 - 30 พ.ค. 62 12,888 17,388 แสดง - 30 30
29 พ.ค. 62 - 2 มิ.ย. 62 14,888 19,388 แสดง - 30 30
30 พ.ค. 62 - 3 มิ.ย. 62 15,888 20,388 แสดง - 30 30

รายละเอียดการเดินทาง