ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

8L14 ทัวร์คุนหมิง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ ตงชวน 4วัน 3คืน

รหัสทัวร์
SPLT191245

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว

SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
6 เม.ย. 62 - 9 เม.ย. 62 12,888 17,388 แสดง - 20 20
Sold Out
13 เม.ย. 62 - 16 เม.ย. 62 16,888 21,388 แสดง - 20 20
Sold Out
14 เม.ย. 62 - 17 เม.ย. 62 15,888 20,388 แสดง - 19 20
Sold Out
24 เม.ย. 62 - 27 เม.ย. 62 9,888 14,388 แสดง - 20 20
Sold Out
25 เม.ย. 62 - 28 เม.ย. 62 11,888 16,388 แสดง - 20 20
Sold Out
1 พ.ค. 62 - 4 พ.ค. 62 9,888 14,388 แสดง - 20 20
Sold Out
2 พ.ค. 62 - 5 พ.ค. 62 10,888 15,388 แสดง - 20 20
Sold Out

รายละเอียดการเดินทาง