ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

8L14 ทัวร์คุนหมิง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ ตงชวน 4วัน 3คืน

รหัสทัวร์
SPLT191245

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว

เริ่มต้น
9,888 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
25 เม.ย. 62 - 28 เม.ย. 62 11,888 16,388 แสดง - 20 20
1 พ.ค. 62 - 4 พ.ค. 62 9,888 14,388 แสดง - 20 20
2 พ.ค. 62 - 5 พ.ค. 62 10,888 15,388 แสดง - 20 20

รายละเอียดการเดินทาง