ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

PJP057 PRO FUJI NAGOYA SHIRAKAWAGO JAPAN ALPS 5D4N เดินทาง เม.ย.-พ.ค. 62 ราคาเริ่มต้น 28999

รหัสทัวร์
SPLT191280

ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว

SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
24 เม.ย. 62 - 28 เม.ย. 62 32,999 42,899 แสดง - 34 15
Sold Out
15 พ.ค. 62 - 19 พ.ค. 62 33,999 43,899 แสดง - 34 27
Sold Out
16 พ.ค. 62 - 20 พ.ค. 62 29,999 39,899 แสดง - 34 22
Sold Out
22 พ.ค. 62 - 26 พ.ค. 62 28,999 38,899 แสดง - 34 34
Sold Out

รายละเอียดการเดินทาง