ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

PJP057 PRO FUJI NAGOYA SHIRAKAWAGO JAPAN ALPS 5D4N เดินทาง เม.ย.-พ.ค. 62 ราคาเริ่มต้น 28999

รหัสทัวร์
SPLT191280

ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว

เริ่มต้น
28,999 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
22 พ.ค. 62 - 26 พ.ค. 62 28,999 38,899 แสดง - 34 34

รายละเอียดการเดินทาง