ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

PTW12-VZ ไต้หวัน ไทเป-ไทจง-อุทยานอาลีซัน 4วัน3คืน

รหัสทัวร์
SPLT191296

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว

เริ่มต้น
14,900 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
28 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62 14,900 18,900 แสดง - 34 34
6 ก.ค. 62 - 9 ก.ค. 62 14,900 18,900 แสดง - 34 34
12 ก.ค. 62 - 15 ก.ค. 62 14,900 18,900 แสดง - 34 34
26 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 14,900 18,900 แสดง - 34 34
27 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62 16,900 20,900 แสดง - 34 34
9 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 16,900 20,900 แสดง - 34 34
17 ส.ค. 62 - 20 ส.ค. 62 14,900 18,900 แสดง - 34 34
23 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62 14,900 18,900 แสดง - 34 34
31 ส.ค. 62 - 3 ก.ย. 62 14,900 18,900 แสดง - 34 34
6 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62 14,900 18,900 แสดง - 34 34
14 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62 14,900 18,900 แสดง - 34 34
21 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62 14,900 18,900 แสดง - 34 34
27 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 14,900 18,900 แสดง - 34 34
4 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62 14,900 18,900 แสดง - 34 34
12 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62 17,900 21,900 แสดง - 34 34
19 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62 14,900 18,900 แสดง - 34 34
25 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62 16,900 20,900 แสดง - 34 34

รายละเอียดการเดินทาง