ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

PTW11-VZ ไต้หวัน ไทเป-ไทจง 4วัน3คืน

รหัสทัวร์
SPLT191297

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว

เริ่มต้น
12,900 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
17 พ.ค. 62 - 20 พ.ค. 62 14,900 18,900 แสดง - 34 34
24 พ.ค. 62 - 27 พ.ค. 62 12,900 16,900 แสดง - 34 34
21 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62 13,900 17,900 แสดง - 34 34
17 ก.ค. 62 - 20 ก.ค. 62 14,900 18,900 แสดง - 34 34
16 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62 13,900 17,900 แสดง - 34 34
30 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62 13,900 17,900 แสดง - 34 34
20 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 13,900 17,900 แสดง - 34 34
11 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 17,900 21,900 แสดง - 34 34
18 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 13,900 17,900 แสดง - 34 34

รายละเอียดการเดินทาง