ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

PTW11-VZ ไต้หวัน ไทเป-ไทจง 4วัน3คืน

รหัสทัวร์
SPLT191297

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว

เริ่มต้น
13,900 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
13 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62 16,900 20,900 แสดง - 34 34
13 ก.ค. 62 - 16 ก.ค. 62 16,900 20,900 แสดง - 34 34
17 ก.ค. 62 - 20 ก.ค. 62 14,900 18,900 แสดง - 34 34
3 ส.ค. 62 - 6 ส.ค. 62 13,900 17,900 แสดง - 34 34
10 ส.ค. 62 - 13 ส.ค. 62 16,900 20,900 แสดง - 34 34
16 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62 13,900 17,900 แสดง - 34 34
24 ส.ค. 62 - 27 ส.ค. 62 13,900 17,900 แสดง - 34 34
30 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62 13,900 17,900 แสดง - 34 34
7 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62 13,900 17,900 แสดง - 34 34
20 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 13,900 17,900 แสดง - 34 34
28 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62 13,900 17,900 แสดง - 34 34
5 ต.ค. 62 - 8 ต.ค. 62 13,900 17,900 แสดง - 34 34
11 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 17,900 21,900 แสดง - 34 34
18 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 13,900 17,900 แสดง - 34 34
23 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62 16,900 20,900 แสดง - 34 34

รายละเอียดการเดินทาง