ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

PJP051-SL PRO NAGOYA TAKAYAMA SHIRAKAWAGO 4D3N เดินทาง มี.ค.-เม.ย. 62

รหัสทัวร์
SPLT191312

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
- ชิราคาวาโกะ - ศาลเจ้าโอสึคันนง - ช้อปปิ้งจุใจ SAKAE, DUTYFREE, OUTLET
- ตลาดเช้าทาคายาม่า - ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า - สัมผัสหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ - ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ศาลเจ้าโอสึคันนง - ช้อปปิ้งจุใจ SAKAE, DUTYFREE,OUTLET - วันอิสระ 1 วัน

เริ่มต้น
19,999 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
24 พ.ค. 62 - 27 พ.ค. 62 20,999 29,899 แสดง - 34 2
26 พ.ค. 62 - 29 พ.ค. 62 19,999 28,899 แสดง - 34 34
27 พ.ค. 62 - 30 พ.ค. 62 19,999 28,899 แสดง - 34 34

รายละเอียดการเดินทาง