ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

PJP051-SL PRO NAGOYA TAKAYAMA SHIRAKAWAGO 4D3N เดินทาง มี.ค.-เม.ย. 62

รหัสทัวร์
SPLT191312

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
- ชิราคาวาโกะ - ศาลเจ้าโอสึคันนง - ช้อปปิ้งจุใจ SAKAE, DUTYFREE, OUTLET
- ตลาดเช้าทาคายาม่า - ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า - สัมผัสหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ - ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ศาลเจ้าโอสึคันนง - ช้อปปิ้งจุใจ SAKAE, DUTYFREE,OUTLET - วันอิสระ 1 วัน

SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
29 มี.ค. 62 - 1 เม.ย. 62 27,999 36,899 แสดง - 34 34
Sold Out
18 เม.ย. 62 - 21 เม.ย. 62 24,999 33,899 แสดง - 34 34
Sold Out
19 เม.ย. 62 - 22 เม.ย. 62 20,999 29,899 แสดง - 34 34
Sold Out
21 เม.ย. 62 - 24 เม.ย. 62 19,999 28,899 แสดง - 34 3
Sold Out
22 เม.ย. 62 - 25 เม.ย. 62 19,999 28,899 แสดง - 34 34
Sold Out
26 เม.ย. 62 - 29 เม.ย. 62 20,999 29,899 แสดง - 34 34
Sold Out
9 พ.ค. 62 - 12 พ.ค. 62 25,999 34,899 แสดง - 34 34
Sold Out
10 พ.ค. 62 - 13 พ.ค. 62 25,999 34,899 แสดง - 34 34
Sold Out
12 พ.ค. 62 - 15 พ.ค. 62 19,999 28,899 แสดง - 34 24
Sold Out
13 พ.ค. 62 - 16 พ.ค. 62 19,999 28,899 แสดง - 34 10
Sold Out
19 พ.ค. 62 - 22 พ.ค. 62 19,999 28,899 แสดง - 32 2
Sold Out
20 พ.ค. 62 - 23 พ.ค. 62 20,999 29,899 แสดง - 34 34
Sold Out
24 พ.ค. 62 - 27 พ.ค. 62 15,999 24,899 แสดง - 2 31
Sold Out
26 พ.ค. 62 - 29 พ.ค. 62 19,999 28,899 แสดง - 34 34
Sold Out
27 พ.ค. 62 - 30 พ.ค. 62 19,999 28,899 แสดง - 34 34
Sold Out

รายละเอียดการเดินทาง