ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

PJP051-SL PRO NAGOYA TAKAYAMA SHIRAKAWAGO 4D3N เดินทาง มี.ค.-เม.ย. 62

รหัสทัวร์
SPLT191312

พักโรงแรม 3 ดาว
- ชิราคาวาโกะ - ศาลเจ้าโอสึคันนง - ช้อปปิ้งจุใจ SAKAE, DUTYFREE, OUTLET
- ตลาดเช้าทาคายาม่า - ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า - สัมผัสหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ - ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ศาลเจ้าโอสึคันนง - ช้อปปิ้งจุใจ SAKAE, DUTYFREE,OUTLET - วันอิสระ 1 วัน

SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size

รายละเอียดการเดินทาง