ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

HAN01 ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน 3วัน2คืน by SL

รหัสทัวร์
SPLT191356

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว

SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
1 พ.ค. 62 - 3 พ.ค. 62 8,888 11,388 แสดง - 30 30
Sold Out
7 มิ.ย. 62 - 9 มิ.ย. 62 8,989 11,489 แสดง - 30 30
Sold Out
14 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62 9,989 12,489 แสดง - 30 30
Sold Out
28 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62 9,989 12,489 แสดง - 30 30
Sold Out
5 ก.ค. 62 - 7 ก.ค. 62 9,989 12,489 แสดง - 30 30
Sold Out
12 ก.ค. 62 - 14 ก.ค. 62 10,989 13,489 แสดง - 30 30
Sold Out
15 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62 11,989 14,489 แสดง - 30 30
Sold Out
17 ก.ค. 62 - 19 ก.ค. 62 11,989 14,489 แสดง - 30 30
Sold Out
24 ก.ค. 62 - 26 ก.ค. 62 11,989 14,489 แสดง - 30 30
Sold Out
26 ก.ค. 62 - 28 ก.ค. 62 11,989 14,489 แสดง - 30 30
Sold Out
31 ก.ค. 62 - 2 ส.ค. 62 11,989 14,489 แสดง - 30 30
Sold Out
7 ส.ค. 62 - 9 ส.ค. 62 10,989 13,489 แสดง - 30 30
Sold Out
9 ส.ค. 62 - 11 ส.ค. 62 10,989 13,489 แสดง - 30 30
Sold Out

รายละเอียดการเดินทาง