ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

PVG03 SHANGHAI กระบี่ไร้เทียมทาน 5วัน3คืน BY XJ

รหัสทัวร์
SPLT191361

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
- เดินเล่นหมู่บ้านอูเจิ้น - สักการะเจ้าแม่อวนอิมพันมือ - นั่งรถไฟความเร็วสูงที่เร็วสุดในโลก
- บุฟเฟ่ต์ซีฟู๊ด + BBQ - ไก่แดง + เสี่ยงหลงเปา - ไก่ขอทาน + หมูดงปอ
- ไร่สตอเบอรี่ - ล่องเรือคลองขุดโบราณต้ายุ่นเหอ - หมู่บ้านใบชา - สัมผัสรถไฟหัวจรวดเมืองหางโจว - เมืองโบราณอูเจิ้น(ไม่รวมค่าล่องเรือ) - หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง - ร้าน Starbuck ที่ใหญ่ที่สุดในโลก - ร้านบัวหิมะ - เจ้าแม่กวนอิม วัดหลงหัว - ถนนศิลปะเทียนจื่อฝาง - ซินเทียนตี้

SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
26 พ.ค. 62 - 30 พ.ค. 62 9,889 13,389 แสดง - 30 30
Sold Out
12 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62 9,889 13,389 แสดง - 30 30
Sold Out
17 มิ.ย. 62 - 21 มิ.ย. 62 9,889 13,389 แสดง - 30 30
Sold Out
19 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62 9,889 13,389 แสดง - 30 30
Sold Out

รายละเอียดการเดินทาง