ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

PVG03 SHANGHAI กระบี่ไร้เทียมทาน 5วัน3คืน BY XJ

รหัสทัวร์
SPLT191361

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว

เริ่มต้น
8,889 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
26 เม.ย. 62 - 30 เม.ย. 62 9,889 13,389 แสดง - 30 30
20 พ.ค. 62 - 24 พ.ค. 62 8,889 12,389 แสดง - 30 30
26 พ.ค. 62 - 30 พ.ค. 62 9,889 13,389 แสดง - 30 30
27 พ.ค. 62 - 31 พ.ค. 62 9,889 13,389 แสดง - 30 30
12 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62 9,889 13,389 แสดง - 30 30
17 มิ.ย. 62 - 21 มิ.ย. 62 9,889 13,389 แสดง - 30 30
19 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62 9,889 13,389 แสดง - 30 30
3 ก.ย. 62 - 7 ก.ย. 62 10,889 14,389 แสดง - 30 30
4 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 10,889 14,389 แสดง - 30 30
10 ก.ย. 62 - 14 ก.ย. 62 10,889 14,389 แสดง - 30 30
11 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 10,889 14,389 แสดง - 30 30
21 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62 10,889 14,389 แสดง - 30 30

รายละเอียดการเดินทาง