ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

ICN39 KOREA XJ บินดึก กลับดึก KOREA ทัวร์เกาหลี หน้าร้อน อ้อนรัก (6D3N)

รหัสทัวร์
SPLT191364

ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างหมูเกาหลี, สวนสนุกเอเวอร์แลนด์, ป้อมปราการฮวาซอง
บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างหมูเกาหลี, บุลโกกิ, หมูย่างเกาหลีสูตรต้นตำรับ, ข้าวยำเกาหลี, ไก่ตุ๋นโสม
HYUNDAI PREMIUM OUTLET, คลองอาร่า, สะพานกระจกใสกิมโป, ย่าน HAENGUNG-DONG MURAL VILLAGE, ป้อมฮวาซอง, ขึ้นบอลลูน FLYING SUWON, วัดวาวูจองซา(WAUJEONGSA TEMPLE), สวนสนุกเอเวอร์แลนด์(EVERLAND), พิพิธภัณฑ์สาหร่าย(KIMPAP), ใส่ชุดประจำชาติ ฮันบก, มหาวิทยาลัยอีฮวา (Ewha Womans University), ย่านช้อปปิ้งอีแด, ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดัง, พระราชวังด็อกกุง, วัดโชเกชา, ย่านอินซาดง, ตึกซัมซีกิล, ดิวตี้ฟรี, ย่านเมียงดง, พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ, พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง, ภูเขานัมซานัมซาน, ร้านละลายเงินวอน

เริ่มต้น
14,999 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
27 มิ.ย. 62 - 2 ก.ค. 62 14,999 20,499 แสดง - 30 30
3 ก.ค. 62 - 8 ก.ค. 62 15,999 21,499 แสดง - 30 30
4 ก.ค. 62 - 9 ก.ค. 62 15,999 21,499 แสดง - 30 30
10 ก.ค. 62 - 15 ก.ค. 62 15,999 21,499 แสดง - 30 30
11 ก.ค. 62 - 16 ก.ค. 62 15,999 21,499 แสดง - 30 30
16 ก.ค. 62 - 21 ก.ค. 62 17,999 23,499 แสดง - 30 30
17 ก.ค. 62 - 22 ก.ค. 62 15,999 21,499 แสดง - 30 30
18 ก.ค. 62 - 23 ก.ค. 62 15,999 21,499 แสดง - 30 30
24 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 17,999 23,499 แสดง - 30 30
25 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62 16,999 22,499 แสดง - 30 30
26 ก.ค. 62 - 31 ก.ค. 62 16,999 22,499 แสดง - 30 30
27 ก.ค. 62 - 1 ส.ค. 62 17,999 23,499 แสดง - 30 30
31 ก.ค. 62 - 5 ส.ค. 62 15,999 21,499 แสดง - 30 30
1 ส.ค. 62 - 6 ส.ค. 62 15,999 21,499 แสดง - 30 30
6 ส.ค. 62 - 11 ส.ค. 62 15,999 21,499 แสดง - 30 30
7 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 17,999 23,499 แสดง - 30 30
8 ส.ค. 62 - 13 ส.ค. 62 15,999 21,499 แสดง - 30 30
9 ส.ค. 62 - 14 ส.ค. 62 17,999 23,499 แสดง - 30 30
14 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62 15,999 21,499 แสดง - 30 30
15 ส.ค. 62 - 20 ส.ค. 62 15,999 21,499 แสดง - 30 30
21 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62 15,999 21,499 แสดง - 30 30
22 ส.ค. 62 - 27 ส.ค. 62 15,999 21,499 แสดง - 30 30
28 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62 15,999 21,499 แสดง - 30 30
29 ส.ค. 62 - 3 ก.ย. 62 15,999 21,499 แสดง - 30 30
4 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62 14,999 20,499 แสดง - 30 30
5 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62 14,999 20,499 แสดง - 30 30
11 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 14,999 20,499 แสดง - 30 30
12 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62 14,999 20,499 แสดง - 30 30
18 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 14,999 20,499 แสดง - 30 30
19 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62 14,999 20,499 แสดง - 30 30
25 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 14,999 20,499 แสดง - 30 30
26 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62 14,999 20,499 แสดง - 30 30

รายละเอียดการเดินทาง