ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

ICN37 KOREA XJ บินค่ำ กลับเช้า KOREA เกาหลี หนีรัก มาพักร้อน (5D3N)

รหัสทัวร์
SPLT191366

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
- ถ่ายรูปสุดชิคฮานีลปาร์ค - พระราชวังซางด็อกกุง - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - วััดวาวูจองซา
บุฟเฟ่ต์ ปิ้งย่างหมูเกาหลี, หมูย่างเกาหลี, ข้าวยำเกาหลี
คลองอาร่า (ARA CANAL), สะพานกระจกใสกิมโป(ARA BLUE WALK), HYUNDAI PREMIUM OUTLET, วัดวาวูจองซา(WAUJEONGSA TEMPLE), สวนสนุกเอเวอร์แลนด์(EVERLAND), ย่านทงแดมุน หรือ ตลาดทงแดมุน, ศูนย์เครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี, ย่านอินซาดง, ตึกซัมจีกิล, พระราชวังชางด็อกกุง, ภูเขานัมซาน, ดิวตี้ฟรี, ย่านเมียงดง, ย่านฮงแด, พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง, พิพิธภัณฑ์สาหร่าย, สวนฮานีล, ร้านละลายเงินวอน

เริ่มต้น
14,999 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
20 ก.ค. 62 - 24 ก.ค. 62 14,999 20,499 แสดง - 30 30
21 ก.ค. 62 - 25 ก.ค. 62 14,999 20,499 แสดง - 30 30
22 ก.ค. 62 - 26 ก.ค. 62 14,999 20,499 แสดง - 30 30
23 ก.ค. 62 - 27 ก.ค. 62 14,999 20,499 แสดง - 30 30
24 ก.ค. 62 - 28 ก.ค. 62 14,999 20,499 แสดง - 30 30
25 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 16,999 22,499 แสดง - 30 30
26 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62 15,999 21,499 แสดง - 30 30
27 ก.ค. 62 - 31 ก.ค. 62 15,999 21,499 แสดง - 30 30
1 ส.ค. 62 - 5 ส.ค. 62 15,999 21,499 แสดง - 30 30
2 ส.ค. 62 - 6 ส.ค. 62 15,999 21,499 แสดง - 30 30
3 ส.ค. 62 - 7 ส.ค. 62 15,999 21,499 แสดง - 30 30
4 ส.ค. 62 - 8 ส.ค. 62 15,999 21,499 แสดง - 30 30
5 ส.ค. 62 - 9 ส.ค. 62 15,999 21,499 แสดง - 30 30
6 ส.ค. 62 - 10 ส.ค. 62 15,999 21,499 แสดง - 30 30
7 ส.ค. 62 - 11 ส.ค. 62 15,999 21,499 แสดง - 30 30
8 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 16,999 22,499 แสดง - 30 30
9 ส.ค. 62 - 13 ส.ค. 62 16,999 22,499 แสดง - 30 30
10 ส.ค. 62 - 14 ส.ค. 62 16,999 22,499 แสดง - 30 30
11 ส.ค. 62 - 15 ส.ค. 62 16,999 22,499 แสดง - 30 30
12 ส.ค. 62 - 16 ส.ค. 62 16,999 22,499 แสดง - 30 30
13 ส.ค. 62 - 17 ส.ค. 62 15,999 21,499 แสดง - 30 30
14 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62 15,999 21,499 แสดง - 30 30
15 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62 15,999 21,499 แสดง - 30 30
16 ส.ค. 62 - 20 ส.ค. 62 15,999 21,499 แสดง - 30 30
17 ส.ค. 62 - 21 ส.ค. 62 15,999 21,499 แสดง - 30 30
18 ส.ค. 62 - 22 ส.ค. 62 15,999 21,499 แสดง - 30 30
19 ส.ค. 62 - 23 ส.ค. 62 15,999 21,499 แสดง - 30 30
20 ส.ค. 62 - 24 ส.ค. 62 15,999 21,499 แสดง - 30 30
21 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 15,999 21,499 แสดง - 30 30
22 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62 15,999 21,499 แสดง - 30 30
23 ส.ค. 62 - 27 ส.ค. 62 15,999 21,499 แสดง - 30 30
24 ส.ค. 62 - 28 ส.ค. 62 15,999 21,499 แสดง - 30 30
25 ส.ค. 62 - 29 ส.ค. 62 15,999 21,499 แสดง - 30 30
26 ส.ค. 62 - 30 ส.ค. 62 15,999 21,499 แสดง - 30 30
27 ส.ค. 62 - 31 ส.ค. 62 15,999 21,499 แสดง - 30 30
28 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62 15,999 21,499 แสดง - 30 30
29 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62 15,999 21,499 แสดง - 30 30
30 ส.ค. 62 - 3 ก.ย. 62 15,999 21,499 แสดง - 30 30
31 ส.ค. 62 - 4 ก.ย. 62 15,999 21,499 แสดง - 30 30
1 ก.ย. 62 - 5 ก.ย. 62 14,999 20,499 แสดง - 30 30
2 ก.ย. 62 - 6 ก.ย. 62 14,999 20,499 แสดง - 30 30
3 ก.ย. 62 - 7 ก.ย. 62 14,999 20,499 แสดง - 30 30
4 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 14,999 20,499 แสดง - 30 30
5 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62 14,999 20,499 แสดง - 30 30
6 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62 14,999 20,499 แสดง - 30 30
7 ก.ย. 62 - 11 ก.ย. 62 14,999 20,499 แสดง - 30 30
8 ก.ย. 62 - 12 ก.ย. 62 14,999 20,499 แสดง - 30 30
9 ก.ย. 62 - 13 ก.ย. 62 14,999 20,499 แสดง - 30 30
10 ก.ย. 62 - 14 ก.ย. 62 14,999 20,499 แสดง - 30 30
11 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 14,999 20,499 แสดง - 30 30
12 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 14,999 20,499 แสดง - 30 30
13 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62 14,999 20,499 แสดง - 30 30
14 ก.ย. 62 - 18 ก.ย. 62 14,999 20,499 แสดง - 30 30
15 ก.ย. 62 - 19 ก.ย. 62 14,999 20,499 แสดง - 30 30
16 ก.ย. 62 - 20 ก.ย. 62 14,999 20,499 แสดง - 30 30
17 ก.ย. 62 - 21 ก.ย. 62 14,999 20,499 แสดง - 30 30
18 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 14,999 20,499 แสดง - 30 30
19 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 14,999 20,499 แสดง - 30 30
20 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62 14,999 20,499 แสดง - 30 30
21 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62 14,999 20,499 แสดง - 30 30
22 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62 14,999 20,499 แสดง - 30 30
23 ก.ย. 62 - 27 ก.ย. 62 14,999 20,499 แสดง - 30 30
24 ก.ย. 62 - 28 ก.ย. 62 14,999 20,499 แสดง - 30 30
25 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 14,999 20,499 แสดง - 30 30
26 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 14,999 20,499 แสดง - 30 30

รายละเอียดการเดินทาง