ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

PVG01 SHANGHAI ไอ้หนุ่มหมัดเมา 5วัน3คืน by XW

รหัสทัวร์
SPLT191368

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว

เริ่มต้น
9,889 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
2 พ.ค. 62 - 6 พ.ค. 62 9,889 13,389 แสดง - 30 30
14 พ.ค. 62 - 18 พ.ค. 62 11,889 15,389 แสดง - 30 30
17 พ.ค. 62 - 21 พ.ค. 62 11,889 15,389 แสดง - 30 30
21 พ.ค. 62 - 25 พ.ค. 62 9,889 13,389 แสดง - 30 30
23 พ.ค. 62 - 27 พ.ค. 62 9,889 13,389 แสดง - 30 30
28 พ.ค. 62 - 1 มิ.ย. 62 9,889 13,389 แสดง - 30 30
30 พ.ค. 62 - 3 มิ.ย. 62 9,889 13,389 แสดง - 30 30
4 มิ.ย. 62 - 8 มิ.ย. 62 9,889 13,389 แสดง - 30 30
6 มิ.ย. 62 - 10 มิ.ย. 62 9,889 13,389 แสดง - 30 30
11 มิ.ย. 62 - 15 มิ.ย. 62 9,889 13,389 แสดง - 30 30
13 มิ.ย. 62 - 17 มิ.ย. 62 9,889 13,389 แสดง - 30 30
18 มิ.ย. 62 - 22 มิ.ย. 62 9,889 13,389 แสดง - 30 30
25 มิ.ย. 62 - 29 มิ.ย. 62 9,889 13,389 แสดง - 30 30
27 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62 9,889 13,389 แสดง - 30 30
2 ก.ค. 62 - 6 ก.ค. 62 9,889 13,389 แสดง - 30 30
4 ก.ค. 62 - 8 ก.ค. 62 9,889 13,389 แสดง - 30 30
9 ก.ค. 62 - 13 ก.ค. 62 9,889 13,389 แสดง - 30 30
12 ก.ค. 62 - 16 ก.ค. 62 11,889 15,389 แสดง - 30 30
13 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62 11,889 15,389 แสดง - 30 30
16 ก.ค. 62 - 20 ก.ค. 62 9,889 13,389 แสดง - 30 30
18 ก.ค. 62 - 22 ก.ค. 62 9,889 13,389 แสดง - 30 30
23 ก.ค. 62 - 27 ก.ค. 62 10,889 14,389 แสดง - 30 30
30 ก.ค. 62 - 3 ส.ค. 62 9,889 13,389 แสดง - 30 30
1 ส.ค. 62 - 5 ส.ค. 62 9,889 13,389 แสดง - 30 30
6 ส.ค. 62 - 10 ส.ค. 62 9,889 13,389 แสดง - 30 30
9 ส.ค. 62 - 13 ส.ค. 62 11,889 15,389 แสดง - 30 30
13 ส.ค. 62 - 17 ส.ค. 62 9,889 13,389 แสดง - 30 30
15 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62 9,889 13,389 แสดง - 30 30
20 ส.ค. 62 - 24 ส.ค. 62 9,889 13,389 แสดง - 30 30
22 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62 9,889 13,389 แสดง - 30 30
27 ส.ค. 62 - 31 ส.ค. 62 9,889 13,389 แสดง - 30 30
29 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62 9,889 13,389 แสดง - 30 30
3 ก.ย. 62 - 7 ก.ย. 62 9,889 13,389 แสดง - 30 30
5 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62 9,889 13,389 แสดง - 30 30
10 ก.ย. 62 - 14 ก.ย. 62 9,889 13,389 แสดง - 30 30
12 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 9,889 13,389 แสดง - 30 30
19 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 9,889 13,389 แสดง - 30 30
24 ก.ย. 62 - 28 ก.ย. 62 9,889 13,389 แสดง - 30 30
11 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62 13,889 18,389 แสดง - 30 30
15 ต.ค. 62 - 19 ต.ค. 62 11,889 16,389 แสดง - 30 30
18 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62 11,889 16,389 แสดง - 30 30
19 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 13,889 18,389 แสดง - 30 30
22 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62 13,889 18,389 แสดง - 30 30
25 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62 13,889 18,389 แสดง - 30 30
26 ต.ค. 62 - 30 ต.ค. 62 11,889 16,389 แสดง - 30 30

รายละเอียดการเดินทาง