ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

PVG01 SHANGHAI ไอ้หนุ่มหมัดเมา 5วัน3คืน by XW

รหัสทัวร์
SPLT191368

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
- ล่องเรือเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว - ชมความงามของเจดีย์พญางูเขาว - นั่งรถไฟความเร็วสูง
- ไก่แดง - บุฟเฟ่ต์หม้อไฟปิ้งย่างบาบีคิว
- เมืองหางโจว - เจดีย์นางพญางูขาว - หมู่บ้านใบชา - ถนนคนเดินหอฝั่งเจีย - สัมผัสรถไฟหัวจรวดเมืองหางโจว - ร้านยางพารา - เมืองโบราณจูเจี่ยเจี่ยว - ย่านซินเทียนอี๋ - ร้านหัวหิมะ - หาดไวทาน - ถนนนานกิง - ร้านStarbuck ที่ใหญ่ที่สุด - อุโมงค์เลเซอร์ - ตลาดเฮินหวังเมี่ยว

SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
11 พ.ค. 62 - 15 พ.ค. 62 9,889 13,389 แสดง - 30 30
Sold Out
28 พ.ค. 62 - 1 มิ.ย. 62 9,889 13,389 แสดง - 30 30
Sold Out
30 พ.ค. 62 - 3 มิ.ย. 62 9,889 13,389 แสดง - 30 30
Sold Out
4 มิ.ย. 62 - 8 มิ.ย. 62 9,889 13,389 แสดง - 30 30
Sold Out
6 มิ.ย. 62 - 10 มิ.ย. 62 9,889 13,389 แสดง - 30 30
Sold Out
11 มิ.ย. 62 - 15 มิ.ย. 62 9,889 13,389 แสดง - 30 30
Sold Out
13 มิ.ย. 62 - 17 มิ.ย. 62 9,889 13,389 แสดง - 30 30
Sold Out
18 มิ.ย. 62 - 22 มิ.ย. 62 9,889 13,389 แสดง - 30 30
Sold Out
20 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62 9,889 12,889 แสดง - 30 30
Sold Out
25 มิ.ย. 62 - 29 มิ.ย. 62 9,889 13,389 แสดง - 30 30
Sold Out
27 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62 9,889 12,889 แสดง - 30 30
Sold Out
2 ก.ค. 62 - 6 ก.ค. 62 9,889 13,389 แสดง - 30 30
Sold Out
4 ก.ค. 62 - 8 ก.ค. 62 9,889 13,389 แสดง - 30 30
Sold Out
9 ก.ค. 62 - 13 ก.ค. 62 9,889 13,389 แสดง - 30 30
Sold Out
11 ก.ค. 62 - 15 ก.ค. 62 10,889 13,889 แสดง - 30 30
Sold Out
12 ก.ค. 62 - 16 ก.ค. 62 11,889 15,389 แสดง - 30 30
Sold Out
13 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62 11,889 15,389 แสดง - 30 30
Sold Out
16 ก.ค. 62 - 20 ก.ค. 62 9,889 13,389 แสดง - 30 30
Sold Out
18 ก.ค. 62 - 22 ก.ค. 62 9,889 13,389 แสดง - 30 30
Sold Out
23 ก.ค. 62 - 27 ก.ค. 62 10,889 14,389 แสดง - 30 30
Sold Out
30 ก.ค. 62 - 3 ส.ค. 62 9,889 13,389 แสดง - 30 30
Sold Out
1 ส.ค. 62 - 5 ส.ค. 62 9,889 13,389 แสดง - 30 30
Sold Out
6 ส.ค. 62 - 10 ส.ค. 62 9,889 13,389 แสดง - 30 30
Sold Out
9 ส.ค. 62 - 13 ส.ค. 62 11,889 15,389 แสดง - 30 30
Sold Out

รายละเอียดการเดินทาง