ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

IST04 EY TURKEY BEST VALUE 10D7N (JAN-MAY)

รหัสทัวร์
SPLT191383

ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
- นอนโรงแรมถ้ำ
- วิหารฮาเจียโซเฟีย - อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน - ม้าไม้เมืองทรอย - ชานัคคาเล่ - นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม - อะโครโปลิส - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - บ้านพระแม่มารี - เมืองคูซาดาซี - ร้านเครื่องหนัง - ปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - เมืองคัปปาโดเกีย - ระบำหน้าท้อง - นครใต้ดิน - พิพิธภัณฑ์เกอราม่า - หุบเขาอุซิซาร์ - พระราชวังโดลมาบาห์เช - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - สไปซ์มาเก็ต

SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
5 พ.ค. 62 - 14 พ.ค. 62 28,999 36,499 แสดง - 30 30
Sold Out
16 พ.ค. 62 - 25 พ.ค. 62 30,999 38,499 แสดง - 30 30
Sold Out

รายละเอียดการเดินทาง