ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

HKG06 HX ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น เฮงเฮง รวยรวย (4D2N) บิน สายการบินห้องกง

รหัสทัวร์
SPLT191386

ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
- เดินทางสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน
- เป่าฮื้อ + ไวน์แดง - เป้ดปักกิ่ง - ห่านย่าง
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น - สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเซ็กแล็บก๊อก - เมืองมาเก๊า - วัดอาม่า - ซากโบสถ์เซนต์ปอล - จัตุรัสเซนาโด้ - ร้านของฝาก - เดอะเวนีเซียน - เดอะปารีเซียน - ตลาดใต้ดินกงเป่น - จูไห่ - ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - วัดผู้โถว - เมืองเซินเจิ้น - วัดกวนอู - ร้านยา - ร้านครีมไข่มุก - หลอหวู่ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ - ชมโชว์น้ำพุ - เมืองเซินเจิ้น - เมืองฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - โรงงานเครื่องประดับ - ร้านหยก - รีพลัสเบย์ - จิมซาจุ่ย - สนามบินแล็บก๊อก - สนามบินสุวรรณภูมิ

SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
15 เม.ย. 62 - 18 เม.ย. 62 10,989 13,989 แสดง - 30 30
Sold Out
20 เม.ย. 62 - 23 เม.ย. 62 9,989 12,989 แสดง - 30 30
Sold Out
26 เม.ย. 62 - 29 เม.ย. 62 9,989 12,989 แสดง - 30 30
Sold Out
4 พ.ค. 62 - 7 พ.ค. 62 9,989 12,989 แสดง - 30 30
Sold Out
11 พ.ค. 62 - 14 พ.ค. 62 8,989 11,989 แสดง - 30 30
Sold Out
25 พ.ค. 62 - 28 พ.ค. 62 8,998 11,998 แสดง - 30 30
Sold Out
31 พ.ค. 62 - 3 มิ.ย. 62 7,999 10,999 แสดง - 30 30
Sold Out
5 มิ.ย. 62 - 8 มิ.ย. 62 7,999 10,999 แสดง - 30 30
Sold Out
9 มิ.ย. 62 - 12 มิ.ย. 62 9,989 12,989 แสดง - 30 30
Sold Out
12 มิ.ย. 62 - 15 มิ.ย. 62 8,998 11,998 แสดง - 30 30
Sold Out
13 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62 8,998 11,998 แสดง - 30 30
Sold Out
20 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62 8,998 11,998 แสดง - 30 30
Sold Out
23 มิ.ย. 62 - 26 มิ.ย. 62 8,998 11,998 แสดง - 30 30
Sold Out
27 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62 8,998 11,998 แสดง - 30 30
Sold Out
4 ก.ค. 62 - 7 ก.ค. 62 9,989 12,989 แสดง - 30 30
Sold Out
14 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62 9,989 12,989 แสดง - 30 30
Sold Out
19 ก.ค. 62 - 22 ก.ค. 62 9,989 12,989 แสดง - 30 30
Sold Out
25 ก.ค. 62 - 28 ก.ค. 62 9,989 12,989 แสดง - 30 30
Sold Out
26 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 9,989 12,989 แสดง - 30 30
Sold Out
4 ส.ค. 62 - 7 ส.ค. 62 9,989 12,989 แสดง - 30 30
Sold Out
8 ส.ค. 62 - 11 ส.ค. 62 9,989 12,989 แสดง - 30 30
Sold Out
10 ส.ค. 62 - 13 ส.ค. 62 13,989 16,989 แสดง - 30 30
Sold Out

รายละเอียดการเดินทาง