ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

NRT15 TOKYO PINKMOSS ลา ลา ลอย! 4D3N (APR-MAY)

รหัสทัวร์
SPLT191387

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว

เริ่มต้น
17,999 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
6 พ.ค. 62 - 9 พ.ค. 62 17,999 24,499 แสดง - 30 30
7 พ.ค. 62 - 10 พ.ค. 62 19,999 26,499 แสดง - 30 30
9 พ.ค. 62 - 12 พ.ค. 62 20,999 27,499 แสดง - 30 30
10 พ.ค. 62 - 13 พ.ค. 62 20,999 27,499 แสดง - 30 30
11 พ.ค. 62 - 14 พ.ค. 62 20,999 27,499 แสดง - 30 30
12 พ.ค. 62 - 15 พ.ค. 62 20,999 27,499 แสดง - 30 30
13 พ.ค. 62 - 16 พ.ค. 62 19,999 26,499 แสดง - 30 30
14 พ.ค. 62 - 17 พ.ค. 62 20,999 27,499 แสดง - 30 30
17 พ.ค. 62 - 20 พ.ค. 62 23,999 30,499 แสดง - 30 30
18 พ.ค. 62 - 21 พ.ค. 62 23,999 30,499 แสดง - 30 30
20 พ.ค. 62 - 23 พ.ค. 62 19,999 26,499 แสดง - 30 30
21 พ.ค. 62 - 24 พ.ค. 62 20,999 27,499 แสดง - 32 30
23 พ.ค. 62 - 26 พ.ค. 62 20,999 27,499 แสดง - 30 31
24 พ.ค. 62 - 27 พ.ค. 62 20,999 27,499 แสดง - 30 30
25 พ.ค. 62 - 28 พ.ค. 62 20,999 27,499 แสดง - 30 30
26 พ.ค. 62 - 29 พ.ค. 62 20,999 27,499 แสดง - 30 34
27 พ.ค. 62 - 30 พ.ค. 62 19,999 26,499 แสดง - 30 30
30 พ.ค. 62 - 2 มิ.ย. 62 20,999 27,499 แสดง - 30 30
31 พ.ค. 62 - 3 มิ.ย. 62 20,999 27,499 แสดง - 30 30

รายละเอียดการเดินทาง