ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

NRT15 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ลา ลา ลอย! 4D3N (APR-MAY)

รหัสทัวร์
SPLT191387

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
- ทุ่งพิงค์มอส - หมู่บ้านอิยาชิโนะซาโตะ - ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5
- บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
ทัวร์ญี่ปุ่น - สนามบินดอนเมือง - สนามบินนานาชาติ นาริตะ - วัดอาซากุสะ - ถนนนากามิเซะ - ภูเขาไฟฟจิชั้น 5 - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - Pink Moss Park - หมู่บ้านอิยาชิโนะซาโตะ - นาริตะ - วันอิสระ - วัดนาริตะ - อิออน มอลล์ นาริตะ - สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง

SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
16 เม.ย. 62 - 19 เม.ย. 62 23,999 30,499 แสดง - 30 30
Sold Out
20 เม.ย. 62 - 23 เม.ย. 62 23,999 30,499 แสดง - 30 30
Sold Out
21 เม.ย. 62 - 24 เม.ย. 62 23,999 30,499 แสดง - 30 30
Sold Out
11 พ.ค. 62 - 14 พ.ค. 62 20,999 27,499 แสดง - 30 30
Sold Out
12 พ.ค. 62 - 15 พ.ค. 62 20,999 27,499 แสดง - 30 30
Sold Out
18 พ.ค. 62 - 21 พ.ค. 62 23,999 30,499 แสดง - 30 30
Sold Out
25 พ.ค. 62 - 28 พ.ค. 62 13,999 20,499 แสดง - 30 30
Sold Out
26 พ.ค. 62 - 29 พ.ค. 62 14,999 21,499 แสดง - 30 30
Sold Out
30 พ.ค. 62 - 2 มิ.ย. 62 15,999 22,499 แสดง - 30 30
Sold Out
31 พ.ค. 62 - 3 มิ.ย. 62 17,999 24,499 แสดง - 30 30
Sold Out

รายละเอียดการเดินทาง