ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

ZKMG02 จีน คุนหมิง ทุ่งลาเวนเดอร์ ตงชวน [เลสโก ลาเวนเดอร์] 4D3N

รหัสทัวร์
SPLT191430

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว

เริ่มต้น
9,999 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
5 มิ.ย. 62 - 8 มิ.ย. 62 9,999 12,998 แสดง - 30 30
6 มิ.ย. 62 - 9 มิ.ย. 62 9,999 12,998 แสดง - 30 30
7 มิ.ย. 62 - 10 มิ.ย. 62 9,999 12,998 แสดง - 30 30
8 มิ.ย. 62 - 11 มิ.ย. 62 9,999 12,998 แสดง - 30 30
9 มิ.ย. 62 - 12 มิ.ย. 62 9,999 12,998 แสดง - 30 30
12 มิ.ย. 62 - 15 มิ.ย. 62 9,999 12,998 แสดง - 30 30
13 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62 9,999 12,998 แสดง - 30 30
14 มิ.ย. 62 - 17 มิ.ย. 62 9,999 12,998 แสดง - 30 30
15 มิ.ย. 62 - 18 มิ.ย. 62 9,999 12,998 แสดง - 30 30
16 มิ.ย. 62 - 19 มิ.ย. 62 9,999 12,998 แสดง - 30 30
19 มิ.ย. 62 - 22 มิ.ย. 62 9,999 12,998 แสดง - 30 30
20 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62 9,999 12,998 แสดง - 30 30
21 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62 9,999 12,998 แสดง - 30 30
22 มิ.ย. 62 - 25 มิ.ย. 62 9,999 12,998 แสดง - 30 30
23 มิ.ย. 62 - 26 มิ.ย. 62 9,999 12,998 แสดง - 30 30
26 มิ.ย. 62 - 29 มิ.ย. 62 9,999 12,998 แสดง - 30 30
27 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62 9,999 12,998 แสดง - 30 30
28 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62 9,999 12,998 แสดง - 30 30
29 มิ.ย. 62 - 2 ก.ค. 62 9,999 12,998 แสดง - 30 30
30 มิ.ย. 62 - 3 ก.ค. 62 9,999 12,998 แสดง - 30 30

รายละเอียดการเดินทาง