ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

ZKMG05 จีน คุนหมิง ภูเขาหิมะเจียวจื่อ ตงชวน [เลสโก กุหลาบพันปี] 4D3N

รหัสทัวร์
SPLT191431

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
- ภูเขาหิมะเจียวจื่อ - ไร่สตรอเบอรี่ - ภูเขาเจ็ดสีแห่งตงชวน
- สุกี้เห็ดสมุนไพร - ขนมจีนข้ามสะพาน
- ไร่สตรอเบอรี่ - เมืองตงขวน - แผ่นดินสีทอง - ภูเขาเจ็ดสีแห่งตงชวน - ภูเขาหิมะเจียวจื่อ - สวนน้ำตกคุนหมิง - เมืองโบราณกวนตู้ - วัดหยวนทง - ประตูม้าทองไก่หยก

เริ่มต้น
9,999 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
25 พ.ค. 62 - 28 พ.ค. 62 9,999 12,998 แสดง - 30 30
30 พ.ค. 62 - 2 มิ.ย. 62 9,999 12,998 แสดง - 30 28

รายละเอียดการเดินทาง