ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

ZKMG05 จีน คุนหมิง ภูเขาหิมะเจียวจื่อ ตงชวน [เลสโก กุหลาบพันปี] 4D3N

รหัสทัวร์
SPLT191431

พักโรงแรม 4 ดาว
- ภูเขาหิมะเจียวจื่อ - ไร่สตรอเบอรี่ - ภูเขาเจ็ดสีแห่งตงชวน
- สุกี้เห็ดสมุนไพร - ขนมจีนข้ามสะพาน
- ไร่สตรอเบอรี่ - เมืองตงขวน - แผ่นดินสีทอง - ภูเขาเจ็ดสีแห่งตงชวน - ภูเขาหิมะเจียวจื่อ - สวนน้ำตกคุนหมิง - เมืองโบราณกวนตู้ - วัดหยวนทง - ประตูม้าทองไก่หยก

SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size

รายละเอียดการเดินทาง